Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Riittävä liikennevalvonta on yhteinen päämäärä

Kirjoittaja: Ulla Eskelinen

Kuljetusyrittäjä 3/2017

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen valittiin tehtäväänsä 1.8.2015. Hän johtaa, kehittää ja valvoo Poliisihallituksen ja poliisin hallinnonalan toimintaa. Poliisin työt Seppo Kolehmainen aloitti vuonna 1982.  Kokemusta on kertynyt eri yksiköistä monelta paikkakunnalta ja virkauralle on mahtunut monipuolisia päällystötehtäviä.

- Ennen ensimmäistä johtajan tehtävää mietin tarkasti istuuko esimiesrooli minulle.  Piti varmistaa itseltä, että oli valmis vastuuseen tuloksista ja ennen kaikkea alaisten hyvinvoinnista ja heidän kehittymisestään tehtävissään.

Aktiivinen opiskelu on tuonut Seppo Kolehmaiselle lisää asiantuntemusta. Hän on suorittanut työn ohella kasvatustieteiden maisterin, valtiotieteiden maisterin ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinnot.

Poliisin tehtävä on varmistaa kansalaisten perusturva. Yhteiskuntarauhaamme uhkaavat yhä lähemmäksi tullut terrorismi, hybridiuhat  ja yksittäisten, turvaverkon ulkopuolelle jääneiden kansalaisten pahoinvoinnin kärjistyminen väkivallantekoihin.  

- Viimeisin Poliisibarometrimme vahvisti, että kansalaisten luottamus poliisiin on säilynyt vahvana.  Haluamme toimia myös suomalaisten kuljetusyrittäjien tukena. Yhteistyöni SKAL:n kanssa on ollut monimuotoista ja pitkäaikaista. Tutustuin järjestöön jo moottoripyöräpoliisina.  Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme.

Kanssakäyminen on osoittanut Kolehmaiselle, että päämäärämme on sama, vaikka asioita lähestytään joskus eri näkökulmista. Viime aikoina varsinkin kabotaasiasioista keskusteltaessa on esille noussut vahvasti se, että poliiseja on liian vähän liikennevalvontatehtävissä.

Liikkuvan poliisin integroiminen vuonna 2013 poliisilaitoksiin johtui rakenteellisista muutoksista. Alun perin yksikkö perustettiin ”pirtupoliisiksi” 1930-luvulla rajoittamaan alkoholin salakuljetusta. Liikkumaan tottunut ryhmä erikoistui myöhemmin luontevasti liikenteen valvontaan. Jo 1990-luvulla alkanut rakenteellinen murros johti vähitellen nykyiseen 11 poliisilaitoksen järjestelmään.  Liikenteen valvonta ja liikenneturvallisuustyö yhdistettiin osaksi niiden tehtäviä.

Raskaan liikenteen valvonnassa tarvitaan erityisosaamista. Kolehmainen haluaa säilyttää hankitut erityistaidot ja varmistaa, että ne siirtyvät myös uusille tekijöille. Raskaan liikenteen koulutusta on jo lisätty.

Seppo Kolehmainen ei kiistä sitä, että panostus raskaan liikenteen valvontaan on vähentynyt. Voimavaroja on viime vuonna tarvittu muun muassa turvapaikanhakijoiden asioiden selvittämiseen. Nopeusvalvonnassa on satsattu automaattiseen valvontaan, mutta myös fyysistä valvontaa tarvitaan. Suomessa poliisien määrä on valitettavasti vähentynyt jatkuvasti, toisin kuin muissa Pohjoismaissa.

- Käyn usein eduskunnassa puhumassa ja saan tukea kansanedustajilta, mutta kansalaisten perusturvallisuus ei tunnu olevan etusijalla painotuksissa.  Poliisin on pelattava sillä mitä valtio meille antaa ja varmistettava ennen kaikkea, että hätätilanteisiin apua saadaan nopeasti.

Vapaa-aikanaan maaseudulta kotoisin oleva Seppo Kolehmainen viihtyy luonnossa kalastaen tai metsästäen. Lukeminen on päivittäistä rentoutumista.

- Minua kiinnostaa erityisesti Suomen sodanjälkeinen poliittinen historia. Uusia näkökulmia on mielenkiintoista verrata omiin kokemuksiin. Odotan Paavo Lipposen muistelmien kolmannen osan ilmestymistä. Parhaillaan luen kenraaliluutnantti Ilkka Ilmolan kirjoittamaa sukutarinaa Ivan varusmestari.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: