Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Lupaus paremmasta huomisesta

Kirjoittaja: Iiro Lehtonen

Kuljetusyrittäjä 4/2017

Suomeen luodaan uusia liikennesääntöjä. Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi annettaneen ensi syksynä, ja ministeriössä valmistellun 450 sivuisen järkäleen eduskuntakäsittely voi kestää pitkään. SKAL on korostanut omassa lausunnossaan mm. jakeluliikenteen sujuvoittamista ja rangaistusjärjestelmän muutostarvetta.

Jakeluliikenteessä ajoneuvon seisottamista kuormaamisen ja kuorman purkamisen ajaksi ei uudessakaan laissa katsottaisi pysäköimiseksi, ja hyvä niin! Tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi on pysäytyksen kestoajaksi sallittava se, minkä kuorman turvallinen purkaminen ja lastaaminen vaativat. Verkkokaupan kasvu on lisännyt pienten lähetysten määrää, joten pysäytyksen sallittavuudelle ei saa asettaa jaettavaa tavaraa koskevaa koko- tai painovaatimusta.

Kaksisuuntaisella tiellä taajamassa on lakiluonnos sallimassa pysäköintiä myös vasemmalle puolelle tietä. Tällä parannetaan jakeluliikennettä ennen kaikkea kaupunkien ahtaissa keskustoissa. Ajoneuvon saisi edelleen pysäyttää hetkellisesti jalkakäytävälle ja pyörätielle. Myös linja-autokaistalla tulisi olla mahdollisuus seisottaa ajoneuvoa lyhytaikaisesti kuormausta varten.

Väistämisvelvollisuus on ongelmallinen raskaalle liikenteelle, koska oikealle käännyttäessä mahdollisuudet havaita ajoneuvon vieressä olevaa polkupyöräilijää tai mopoilijaa ovat käytännössä rajalliset. Esitimme lakia muutettavaksi siten, että ajoneuvon oikealle puolelle ryhmittyvän polkupyöräilijän ja mopoilijan on väistettävä oikealle kääntyvää ajoneuvoa.

Mikä tärkeää, olemme saamassa uuden sanktiojärjestelmän, jolla seuraamuksia kohtuullistetaan. Lievistä ylinopeusrikkomuksista seuraisi rikesakkojen sijaan liikennevirhemaksu, johon ei liity ajokieltoseuraamusta. Nopeusrajoituksen rikkominen voisi johtaa ajokieltoon vain, mikäli kyse olisi yli 10 km/h ylinopeudesta enintään 60 km/h nopeusrajoitusalueella tai yli 15 km/h ylinopeudesta yli 60 km/h nopeusrajoitusalueella. Esitimme, että liikennevirhemaksujen piiriin tulee saada kaikki vähäiset rikkomukset, kuten vähäiset ajo- ja lepoaikarikkomukset sekä vähäiset vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukset.

Lakiluonnos ei sisällä toleranssirajaa kaikkein pienimmille ylinopeuksille. Tällöin jokaisesta enimmäisnopeusrajan ylityksestä seuraisi liikennevirhemaksu. Kohtuullisuuden nimissä tätä tulisi muuttaa niin, ettei enintään 5 km/h ylinopeuksista voisi määrätä liikennevirhemaksua. Ajoneuvoa kuljetettaessa ajonopeus vaihtelee luonnostaan hieman, vaikka kuljettaja pyrkisikin säilyttämään tietyn ajonopeuden nopeusmittaria seuraamalla, jolloin kuljettaja ei riko lakia tahallaan eikä edes huolimattomudesta.

Ehdotimme myös, että lakiin lisättäisiin poliisille velvollisuus ilmoittaa määräämästään ajokiellosta kuljetusyrityksen käyttövastaavalle silloin, kun ajokielto saadaan ajettaessa yrityksen hallitsemaa ajoneuvoa. Työnantaja ei nykyisin välttämättä saa tietoa ajoneuvon kuljettajan ajo-oikeuden menettämisestä, jolloin työnantaja tietämättään saattaa syyllistyä rangaistavaan tekoon, eli ajoneuvon luovuttamiseen ajo-oikeudettomalle kuljettajalle. Tietosuojakysymykset eivät voi olla tämän välttämättömän tiedon saamisen esteenä.

Lakiluonnoksen perusteella vaikuttaa siltä, että maanteiden tavaraliikenteen ja logistiikan kannalta uudet liikennesäännöt ovat lupaus paremmasta huomisesta.

Kirjoittajasta

Iiro Lehtonen on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja vuodesta 2007 alkaen, iiro.lehtonen@skal.fi.

Kuljetusyrittäjä 1/2020
Kuljetusyrittäjä 8/2019
Kuljetusyrittäjä 5/2019
Kuljetusyrittäjä 6/2019

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: