Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.

Teema-artikkelit

Kuljetusyrittäjä 3/2022
Olemme pitäneet EU:n FF55-lakipakettia esillä siitä asti, kun sen ensimmäiset luonnokset saatiin nähtäväksi. Pakettiin liittyvien lakialoitteiden...
Kuljetusyrittäjä 3/2022
SKAL julkaisi kesäkuussa liittokokouksen kynnyksellä tavoiteohjelmansa lähivuosille. Se kokoaa yhteen ajamamme asiat ja perustelut niiden takana....
Kuljetusyrittäjä 3/2022
Puunkuljetus on saanut Jarkko Vesalan kunnioittamaan suomalaista metsää. Kolmannen polven kuljetusyrittäjä huolehtii työntekijöistään ja kertoo...
Kuljetusyrittäjä 3/2022
Raakapuukuljetukset Suomessa ovat taas kasvussa, mutta ne vaativat erityisosaamista ja siksi ala kaipaa lisää kuljettajia. Heikki Tukiainen Oy:ssä...
Kuljetusyrittäjä 3/2022
Jälleennäkemisen iloa pulppuavat ihmiset loivat mahtavan tunnelman Kuljetusyrittäjäpäiville Turussa 10.–11. kesäkuuta. Liittokokouksessa valittiin...
Kuljetusyrittäjä 2/2022
SKAL järjesti Kuljetuskuutiossa Helsingissä 27. huhtikuuta seminaarin, jossa pohdittiin, miten Suomi pystyy vastaamaan kilpailukykyisesti EU:n...
Kuljetusyrittäjä 2/2022
SKALin EU-vaikuttamisohjelma on valmistunut. Koska noin 70 prosenttia kuljetusalaa sitovista laeista säädetään EU-tasolla, pidämme tärkeänä esitellä...
Kuljetusyrittäjä 2/2022
Roomaa ei rakennettu päivässä. Tämä pätee myös lainsäädäntöön. Poliittisesta päätöksestä menee yleensä aina useita kuukausia, joskus jopa vuosia,...
Kuljetusyrittäjä 2/2022
Mika Karjalaisen ja yhteistyökavereiden kalusto on tehokkaassa käytössä. Sillä vältetään vajaat kuormat ja turhat kilometrit. Samalla myös luonto...
Kuljetusyrittäjä 2/2022
Oululainen Hauru on kehittänyt Suomessa ainutlaatuisia älykkäitä jätehuoltopalveluita, jotka soveltuvat kaikille jäte- ja hyötyjakeille. Taloyhtiöt...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Jätelain uudistuksessa sekalainen yhdyskuntajäte (polttokelpoinen jäte), saostus- ja umpikaivolietteet sekä osin biojäte säilyvät kaksoisjärjestelmän...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana digitalisaatio on muokannut ajoneuvotekniikan aivan uudelle tasolle. Hyödyntämällä ajoneuvon eri...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Uuden jätelain johdosta kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat asumisessa syntyvien erilliskerättävien jätteiden eli biojätteen, pienmetallijätteen ja...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
SE Mäkisen kuljetusjärjestelmä palvelee koko Suomen autokauppaa. Kuljetusalallakin digitalisaatio vapauttaa ihmiset tekemään niitä töitä, joissa...
Kuljetusyrittäjä /2022
Vuoden vaihteessa tarttui Ranska Euroopan neuvoston puheenjohtajannuijaan. Kevät keinahdellaan haitarin tahdissa, kunnes Tšekki ottaa vetovastuun...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Salolainen Aarni Isotalo oli 1990-luvun lopulla edelläkävijä, joka ensimmäisten kuljetusyrittäjien joukossa halusi jättää ruutuvihon historiaan ja...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
SKAL ei tee mitään, sanovat jotkut. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta meillä on myös oikeus todistaa päinvastaista. Me nimittäin...
Kuljetusyrittäjä 1/2022
Laki sähkö- ja kaasukäyttöisten tavarankuljetusajoneuvojen hankintatuesta tuli voimaan 1.1.2022.
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Väyläviraston Kirri-Tikkakoski-hanke valmistuu joulukuussa etuajassa. SKAL pääsi jo ennakkoon testiajolle uudelle Vt4 moottoritielle Tikkakosken...
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Koronapandemian ”hybridivuosi” 2021 piti sisällään paljon virtuaalista vaikuttamista, mutta myös lähitapaamisia päästiin toteuttamaan syksyn mittaan...
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Tammikuun alusta astuvat voimaan uudet Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 21.12.2020 kuormauksesta ja kuorman varmistamisesta antamat...
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Yrittäjän tulisi pitää omistajanvaihdos mielessä koko yritystoiminnan harjoittamisen ajan, jotta hallittu ja kaikkia osapuolia tyydyttävä...
Kuljetusyrittäjä /2021
Jalasjärveläisen M.J. Salmela Oy:n juuret ulottuvat lähes sadan vuoden päähän. Sukupolvenvaihdos kannattaa tehdä huolellisesti, korostaa yrittäjä...
Kuljetusyrittäjä 8/2021
Äijälä Oy on perustettu vuonna 1950. Yrityksen omistussuhteiden muutokset osoittavat, että erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen...

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: