Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Järkevintä on alentaa dieselveroa

Mitä alhaisempi dieselin verotaso, sen parempi on Suomessa elää ja sitä paremmin me menestymme. Puhutaan yritystuista.

Kirjoittaja: Iiro Lehtonen

Kuljetusyrittäjä 8/2017

Hallitus on kohdistanut katseensa yritystukiin. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan käskystä työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut niistä raportin TEM22/2017. Yritystukia on neljä miljardia euroa, joista suoria tukia yksi miljardi ja verotukia kolme miljardia euroa. Ulkopuolelle jäävät yhden miljardin euron EU-maataloustuet ja kolmen miljardin euron alennetut alv-kannat.

Talousteoriat sanovat yritystukien vääristävän kilpailua kansainvälisesti tai paikallisesti. Erityisen kriittinen on suhtautuminen verotukiin. Suurimmat kehittämistarpeet raportin mukaan on liikenteen tuissa, joista mainitaan "dieselpolttoaineen normia alempi verokanta". Se todetaan "461 miljoonan euron yritystueksi, joka ei edistä yritysten uudistumista”, joten raportin mukaan siitä tulisi päästä eroon.

Jopas jotakin! Kaikkea sitä virkamies keksii. Onneksi raportin yhteenvedossa on todettu, että tukijärjestelmän kehittäminen edellyttää paneutumista ”yritystukien empiiriseen vaikuttavuustutkimukseen”, ja että sitä on ”tuettava lisäämällä tutkijoiden käytettävissä olevia tutkimusaineistoja”. Juuri niin. Tutkijoiden käytännönymmärrystä ja tietomäärää on korkea aika lisätä, ettei tule
tehtyä tyhmyyksiä

Meille on selvää, että dieselin bensiiniä matalampi verokanta ei ole yritystuki, vaan fakta. Tämä tosiasia pitää Suomen pyörät pyörimässä ja varmistaa sen, että kuuden miljardin euron toimialamme kehittyy ja kykenee maksamaan 2,7 miljardia euroa veroina valtion kassaan. Bensiini ei ole vaihtoehtoinen polttoaine tavaraliikenteelle, eikä ole perusteltua ajatella moottoribensiinin verotasoa
”normiksi”, josta laskien tavaraliikenne nauttisi puolen miljardin verotukea kuljettaessaan tavaroita. Ajatus on pahasti ojan poskessa.

Dieselveron leimaaminen yritystueksi ei istu EU-verotukseenkaan. Energiaverodirektiivi asettaa bensiinille ja dieselille toisistaan poikkeavat minimiverotasot. Bensiiniä ja dieseliä ei odoteta verotettavan samansuuruisesti, eikä dieselin bensiiniä alhaisempaa verokantaa pidetä minään yritystukena. Miksi ihmeessä Suomen pitäisi poiketa EU-veroajattelusta?

Polttoaineiden osuus kuorma-autoliikenteen kustannuksista on keskimäärin 21 %, joten dieselin hinnalla on suuri vaikutus kuljetuskustannuksiin. Jokainen sentti, jolla dieselveroa alennetaan, keventää kuljetuskustannuksia noin 13 miljoonaa euroa. Ranska soveltaa ammattiliikenteen käyttämään dieseliin alhaisempaa verotasoa ja palauttaa kuljetusyrityksille jopa 12 senttiä jokaista
diesellitraa kohden. Meillä tuo alentaisi kuljetuskustannuksia noin 150 miljoonaa euroa.

Talousteorioiden sijaan on otettava järki käteen ja pääteltävä, mikä on Suomen etu. Dieselin verotaso ja hinta vaikuttavat suoraan suomalaisten tuotteiden kuljetuskustannuksiin, kauppaan, teollisuuteen ja kilpailukykyymme. Mitä alhaisempi vero, sen parempi on Suomessa elää ja sitä paremmin me menestymme. Yritystukiharhailun sijaan hallituksen kannattaa ottaa mallia Ranskasta.

Raportin mukaan Suomen dieselvero on Euroopan neljänneksi korkein, joten järkevintä on alentaa dieselveroa.

Iiro Lehtonen

Kirjoittajasta

Iiro Lehtonen on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja vuodesta 2007 alkaen, iiro.lehtonen@skal.fi.

Kuljetusyrittäjä 1/2020
Kuljetusyrittäjä 8/2019
Kuljetusyrittäjä 5/2019
Kuljetusyrittäjä 6/2019

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: