Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
TIP Europe

Ennakoi huoltosi, myös ympäristö kiittää

Ajoneuvon ennakoivalla huollolla on suuri merkitys sen elinkaaren aikana muodostuviin ympäristölle haitallisiin päästöihin. Myös huoltoja suorittavilla korjaamoilla on suuri vastuu siitä, että huoltojen yhteydessä muodostuvat haitalliset aineet käsitellään asianmukaisesti.

Kirjoittaja: Sakari Kokkonen

Kuljetusyrittäjä 5/2021

Huollon yhteydessä muodostuu runsaasti erilaisia ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, kuten nesteitä ja hiukkasloukkuihin sitoutuneita partikkeleita sekä tietysti akkuja. Nykyaikaisella korjaamolla haitalliset aineet erotellaan eri työvaiheissa huolellisesti ja ympäristöystävällisesti. Näin tapahtuu vastuullisissa yrityksissä, joille on hyväksytty ympäristösertifikaatti.

Ennakoiva huolto hyödyttää kuljetusyrittäjää monella tavalla. Hyvässä kunnossa oleva kalusto tuottaa vähemmän ajon aikaisia päästöjä ja ajoneuvojen tehokas käyttöaika kasvaa. On edullisempaa huoltaa kuin korjata kalustoa. Kuljetusyrittäjän kannattaa vahvasti harkita huoltosopimuksen tekemistä auton myyneen Neuvoo yrityksen kanssa. Eri tasoisilla sopimuksilla voidaan taata ajoneuvon toimintakyky kaikissa olosuhteissa. Parhaimmillaan sopimuksen kautta voi saada korvaavan ajoneuvon käyttöönsä mahdollisen rikkoutumisen varalta. Vaihtoehtona on myös sovitun korvauksen saaminen ajoneuvon korjaamolla viettämästä ajasta.

Ympäristön huomioon ottaminen näkyy selkeästi myös ajoneuvojen huoltotarpeessa. Ympäristöä jäteöljyn ja käytettyjen suodattimien muodossa kuormittavan öljynvaihdon väli on kasvanut huomattavasti edellisten vuosikymmenten tarpeesta. Erilaiset komponentit ovat kestovoideltuja ja siten huoltovapaita. Näillä muutoksilla on pääasiassa positiivisia vaikutuksia, mutta vaikka asia kuulostaa nurinkuriselta,  huoltovapaus voi myös lyhentää komponentin käyttöaikaa. Näin voi käydä esimerkiksi akkujen ja kestovoideltujen laakereiden kanssa.

Huoltokohteet näkyvissä.

Pitkien öljynvaihtovälien edut

Pitkillä öljynvaihtoväleillä on suuri merkitys ympäristölle. MAN:in maahantuojan K-Auton jälkimarkkinointipäällikkö Jari Riihimäen mukaan pitkät öljynvaihtovälit ovat täysin perusteltuja, kun käytetään valmistajan määrittämiä öljyjä, nesteitä ja vaihtovälejä.

– Jotkut asiakkaat epäröivät pitkiä vaihtovälejä, mutta esimerkiksi kaikissa huolto- ja korjaussopimusautoissamme ovat käytössä ajotietokoneen ennakoimat huoltovälit, eikä mitään ongelmia ole ollut. Olemme tutkituttaneet jo vuosia öljylaboratoriossa öljynäytteitä, ja voiteluvälit on määritelty seurannan mukaan. Liputan siis pitkien vaihtovälien puolesta, Jari Riihimäki sanoo.

Pitkille öljynvaihtoväleille tarkoitetut voiteluaineet ovat moottori- ja voiteluainevalmistajan yhteistyön tulos. Nykyaikaisten öljytuotteiden matala viskositeetti, korkea lämmönkesto sekä erilaisilla lisäaineilla varmistettu parempi suojaus kulumista vastaan mahdollistavat esimerkiksi kaukorahtiliikenteessä jopa 200 000 kilometrin huoltovälin. Tällä on suuri merkitys auton käyttökuluihin sekä ympäristön
päästöihin.

Jos entisaikaan valutettiin moottorista ulos vaihdon yhteydessä noin 40 litraa moottoriöljyä 10 000 kilometrin huoltovälillä, siitä kertyi 800 litraa jäteöljyä, joka on huomattavasti enemmän kuin nykyisin.

Kestovoidellut komponentit

Rasvanippojen vaihtuminen kestovoideltuihin komponentteihin on myös pidentänyt huoltovälejä. Enää ei tarvitse ryömiä auton alle rasvaamaan kardaanin ristikoita viikon välein. Huono puoli on esimerkiksi se, että kestovoideltujen pyöränlaakereiden kestoikä ei ole samaa luokkaa kuin rasvattavien laakerien. Tätä kustannusta voi kompensoida käyttämällä laadukkaiden valmistajien tarjoamia osia, näitä löytyy ainakin autonvalmistajien varaosatiskeiltä. Korkeampi hinta kompensoituu pidempänä käyttöikänä. Autonvalmistajien tarjoamat vaihto-osat ovat yksi tapa huolehtia ympäristöstä.

– Me autonvalmistajat tuotamme merkittävän määrän kaikista tuotenimikkeistä vaihto-osamarkkinoille. Uudelleen kunnostetut varaosat säästävät luonnonvaroja ja resursseja. Ns. harmaa tuonti -varaosien ympäristöystävällisyys ja toimivuus ei aina ole varmaa, Jari Riihimäki muistuttaa.

Ennakoiva huolto parantaa tuottavuutta

Volvo Finlandin tuotepäällikkö Antti Heinonen tuo esille ennakoivan huollon tärkeyden. 

– Nykyisin ajoneuvon tuottavuus on pidettävä mahdollisimman korkealla tasolla. Volvolla Uptime Center -järjestelmä valvoo jatkuvasti auton tiettyjä komponentteja. Valvonnan avulla voidaan suunnitella asiakaslähtöisesti tarvittavat huoltotoimenpiteet. Palvelumme edellyttää huoltosopimusta, Antti Heinonen toteaa.

Ei kannata myöskään unohtaa tarjolla olevia älykkäitä rengaspalveluita, joilla voidaan havaita pienetkin muutokset ajoneuvoyhdistelmän rengaspaineissa tai renkaiden lämpötilassa. Oikealla ennakoinnilla voidaan ehkäistä renkaan totaalinen tuhoutuminen, ja säilyttää polttoainekulutukseen vaikuttava vierintävastus oikealla tasolla.

Ei tarvetta regeneroinnille.

Päästöjenhallintalaitteiden
ja hiukkassuodattimien huolto

Nykyaikaisen, päästövaatimukset täyttävän kuorma-auton päästöjenhallintalaitteetkin vaativat huoltoa. Oikealla voimalinjan valinnalla ja kuljettajan toiminnalla on suuri merkitys näiden laitteiden huollontarpeeseen ja toimintakykyyn. Liian voimakastehoinen moottori kuljetustapahtumaan nähden tai toistuva, useita pysähdyksiä sisältävä ajaminen voi aiheuttaa nopeasti hiukkassuodattimen regeneroinnin tarpeen. Suodattimen kennosto tukkeutuu siihen kertyneestä noesta ja tuhkasta, jolloin jälkipolton tarve vain kasvaa. Kun suodattimen vastapaine kasvaa liian suureksi, tarvitaan toimenpiteitä. Näitä tilanteita voi välttää esimerkiksi vaihtamalla tarvittaessa auton ajoreittiä sellaiseksi, että se sisältää pidempiä ajomatkoja.

Helppo työ rasvarille.

Pahimmillaan auto on
hinattava hiukkassuodattimen vaihtoon

Jos hiukkassuodattimen nokitaso kasvaa liian suureksi, on ajoneuvon moottori sammutettava välittömästi. Pahimmillaan auto on hinattava korjaamolle hiukkasuodattimen vaihtoon. Kuljettaja voi välttää tämän tarkkailemalla ajoneuvon nokitasoa osoittavaa mittaria ja toimimalla kuljettajan käsikirjassa olevien ohjeiden mukaan. Jos hiukkassuodatinta ei saada enää puhdistettua passiivisella, ajonaikaisella regeneroinnilla tai aktiivisella regeneroinnilla, on edessä suodattimen vaihto.

Tarjolla on erilaisia pesupalveluja tarjoavia yrityksiä, mutta tuotepäällikkö Antti Heinonen suhtautuu kriittisesti niiden palveluiden tasoon. Tehdaskunnostettu hiukkassuodatin on käynyt läpi asianmukaisen, polttamalla tapahtuvan puhdistuksen. Samalla kennostot tarkistetaan mahdollisten halkeamien varalta ja pinnoitteen laatu tutkitaan. Vaihto-osa toimitetaan myös asianmukaisin tiivisteineen ja kiinnikkeineen. Myös itse vaihtotapahtumaan on kiinnitetty huomiota, suodatin sisältää paljon ihmiselle haitallisia aineita. Tämän vuoksi työtä suorittava mekaanikko on suojattu niin, ettei hän altistu kyseisille aineille. Koska kyseessä on vaihto-osa, sen asennukseen ei mene Huoltokohteet näkyvillä. liikaa aikaa.

Tutustu "KuljetanSuomelle -kampanjan sisältöön.

Vinkkejä ennakoivaan huoltoon

  • Tee kalustollesi kattava huoltosuunnitelma ja harkitse huoltosopimuksen tekemistä
  • Mieti mitä hyötyä saat alkuperäisistä varaosista
  • Kierrätä kalustoasi erilaisilla ajoreiteillä, tästä voi olla hyötyä päästöjärjestelmän regenerointitarpeen vähentymisenä
  • Muista, että päivittäinen ajoonlähtötarkastus on ennakoivaa huoltoa
  • Ennakoi vuodenajan muutokset, vie auto talvihuoltoon riittävän ajoissa
  • Älä laiminlyö päästölaitteiden oikeaa käyttöä ja huoltoa

 

Kolmas osa SKAL:n KuljetanSuomelle -kampanjaa liittyvistä artikkeleista. Käymme kirjoituksissa läpi asioita, jotka kuljetusyrittäjien tulee huomioida heidän suunnitellessaan oman toimintansa, henkilökuntansa sekä kalustonsa vaikutusta energiankulutukseen nyt ja tulevaisuudessa.

 

SSAB Special Steels

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: