Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Diplomaattinen neuvottelija

Kirjoittaja: Ulla Eskelinen

Kuljetusyrittäjä 7/2017

Sympaattinen ylijohtaja Mirja Noukka johtaa Liikennevirastossa väylänpitotoimialaa. Toimialan vastuulla ovat väylien (tiet, rautatiet, vesiväylät) kunnossapito ja ohjeistustehtävät sekä ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjaus.

Mirja Noukka opiskeli Otaniemessä Teknillisessä korkeakoulussa rakennusalan diplomi-insinööriksi erikoistuen liikennetekniikkaan. Hän pääsi vuonna 1992 kesätöihin Tielaitokselle ja sillä tiellä hän on edelleen. Kesätyö muuttui ensin tuntityöksi ja pian täysipäiväiseksi. Ensimmäinen vakituinen tehtävä liittyi älyliikenteen kehitystyöhön. Mirja teki aiheesta myös diplomityönsä.

- Minua on aina kiinnostanut tekniikan ohella valtavasti myös talouselämä. Siksi opiskelin työn ohella kauppatieteiden maisteriksi. Parasta nykyisessä työssäni on, kun pääsen yhdistämään teknisen ja kaupallisen koulutukseni.

Hämeen tiepiirissä Tampereella liikenneinsinöörinä Mirja osallistui käytännönläheiseen työhön ja myöhemmin Uudenmaan tiepiirin toiminnan ohjauspäällikkönä neuvotteli rahoituksen ja asiakkaiden tarpeiden kytkemisestä. Vuonna 2013 Mirja valittiin Liikenneviraston ELY-keskusten ohjauksesta vastaavaksi johtajaksi ja Liikenneviraston organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.5.2015 nykyiseen tehtäväänsä.

- Olen siirtynyt johdonmukaisesti asiantuntijatehtävistä johdon tehtäviin. Kohokohtana mieleen on jäänyt tienkäyttäjille suoraan näkyvä työ tiepiirissä. Kokonaisuuksien hallinta sekä hyvä palaute työyhteisöltä, asiakkailta ja rahoittajilta ovat paras palkinto työstäni.

Liikenne- ja väyläasioiden kokonaisvaltainen kehittäminen on nyt suurten muutosten edessä. Mirja tuntee istuvansa näköalapaikalla keskellä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistusta ja maakuntauudistusta. Tulevaisuuden järjestäminen myllerryksen keskellä vaatii paljon sopimista ja aikatauluttamista. Sovittelevana neuvottelijana tunnettu Mirja on näissä tilanteissa paikallaan.

- Tulevalla talvikaudella odotamme lisäksi liikenneasioita pohtivan parlamentaarisen työryhmän raporttia liikenneverkon tulevaisuuden näkymistä. Toivomme tietysti, että väylänpitotoiminnalle annettaisiin tarvittava pitkällä tähtäyksellä mietitty rahoitus.

Liikenneviraston tulevan roolin selkiytymistä odotellessaan henkilökunta jatkaa muun muassa kolmivuotista digitalisaatiohanketta. Työn alla on väyliä koskevan tiedon keruuta ja analysointia tukevia uusia työkaluja kunnossapidon tehostamiseen ja laadun hallintaan. Tienkäyttäjille on tälle talvelle luvassa "aurat kartalla" -tyyppinen tiestön kunnossapidon tilannekuva. Lisäksi valmistellaan Tienkäyttäjän linjan rinnalle kansalaisille sähköistä palvelua, jossa voi lähettää palautetta muun muassa tiestön kunnosta. Eräänlaisena oman työn digitalisaation esimerkkinä mainittakoon, että toimintoja sähköistämällä Liikenneviraston henkilökunta on jo saanut ajasta ja paikasta riippumattomat työskentelyolosuhteet.

Vapaa-ajastaan Mirja toteaa vaatimattomasti: – Vietämme DI mieheni ja kahden alakouluikäisen lapsemme kanssa tuiki tavallista perhekeskeistä elämää lasten harrastusten parissa Espoossa. Parhaita rentoutumishetkiä vietän sohvan nurkkaan käpertyneenä sähköinen kirja kädessäni lapset näköpiirissä.

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: