Kuljetusyrittäjien sähköinen ykkösmedia Suomessa ja Kuljetusyrittäjä-lehden rinnakkaisjulkaisu. Painettuna lehtemme jaetaan Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille sekä valikoiduille sidosryhmille.
SKAL kalenteri 2020 banneri

Demokraattiseen päätöksentekoon vaikuttaminen on palkitsevaa

Vänskä Helena

Kirjoittaja: Ulla Eskelinen, kuva Mikael Lindén

Kuljetusyrittäjä 8/2017

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toimitusjohtaja Helena Vänskä arvostaa työpaikkansa ja jäsenyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kivojen ihmisten kanssa on nautinto työskennellä. Suomessa on ylipäätään helppo olla edunvalvoja, koska lainsäädäntöä tehdään avoimesti ja hyvässä yhteistyössä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry on jäsentensä etu- ja yhteistyöjärjestö. Se edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistuu kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen.

- Edunvalvontatyömme lisäksi palvelemme muun muassa Tilastokeskusta erilaisilla tilastoilla ja Huoltovarmuuskeskusta  huolehtimalla alan valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. SFS:n kanssa meillä on sopimus toimialan standardisoinnista.  Vastaamme myös öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimeenpanosta.

Helenan lapsuudenperhe asui isän opiskeluaikana Espoossa teekkarikylässä. Lapset saivat insinöörivaikutteita niin kotoa kuin ympäristöstä. Helena opiskeli maa- ja metsätaloustieteellisessä kaupallisen puolen metsänhoitajaksi.

- Kesätyöpaikat Pohjois-Suomessa olivat upeita. Metsähallituksen kehittämiskeskuksessa testasimme muun muassa metsäkoneita. Pääsin myös keväisin  moneksi viikoksi tukkien irtouittoon  pohjoisten jokien latvoille elämään aidoissa tukkikämpissä, kuin Suomi-Filmissä.

Huikeiden kokemusten jälkeen Helena keskittyi metsäteollisuuden tuotteiden markkinointiin. Jo opiskeluaikana hän kotiutui liikennesektorille hoitaessaan laivavarustamoissa metsäteollisuuden kuljetuksia. Uuden käänteen työelämä sai liikenneministeriön EU-harjoittelijana. Siitä saakka Helenan ura on kietoutunut energia- ja  ilmastoasioiden ympärille. Suomen EU-puheenjohtajakaudella hän oli ministeriöstä ”lainassa” Valtioneuvoston kansliassa,  pääministerin toimistossa, jossa hän uppoutui EU:n energia- ja ilmastopolitiikan syövereihin. Sen  jälkeen Helena siirtyi Elinkeinoelämän keskusliittoon  johtavaksi asiantuntijaksi vastuualueenaan energia- ja ilmastopolitiikka.

Nykyiseen tehtäväänsä Helena valittiin vuonna 2009. Hänen päätehtävänsä on energia- ja ilmastopoliittinen edunvalvonta. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat ministeriöt, samoin pohjoismaiset sisarjärjestöt. Järjestö osallistuu kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoon ja seuraa EU:ssa tarkasti uusiutuvan energian direktiivin valmistumista. EU on asettanut kovat tavoitteet päästöjen vähentämiselle, erityisesti liikenteelle. Valitettavasti EU:ssa halutaan puuttua myös keinoihin, joilla tavoitteisiin pyritään jäsenmaissa. Tämä aiheuttaa ongelmia, sillä keinot vaihtelevat jäsenmaan mukaan.

- Raskaan liikenteen edustajien kanssa työskentelemme erityisesti polttoaineverotukseen ja VAK-kuljetuksiin liittyvien asioiden parissa. Raskas kalusto on joka tapauksessa kaveri, jonka kanssa kuljemme pitkälle tulevaisuuteen käsi kädessä, käyttäen nestemäisiä polttoaineita.

Helenaa kismittää ajankohtainen mediakohu eduskunnan vieraista, jossa edunvalvonnasta luodaan turhaan hämäräperäinen mielikuva.  

- Työskentelemme virkamiesmäisesti. Menemme kutsuttuina eri valiokuntiin kuultaviksi, kun niissä valmistellaan alaamme koskevia lakeja. Työskentelymme on täysin avointa ja pitäisi olla ihan normaalia, että lainvalmistelussa kuullaan kaikkien osapuolten mielipiteitä.

Helenan mielestä on palkitsevaa osallistua ja vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon, kuunnella ja tulla kuulluksi.

- Vapaa-aikanani pyrin irtaantumaan luonnon äärelle, aina kun se on mahdollista. Pääsen ainakin irti mantereesta, sillä asumme Suomenlinnassa, mökkimme on saaressa ja kerran kesässä vietämme uusperheeni kanssa pari viikkoa Ahvenanmaalla – ja sielläkin saaressa!

Yhteistyössä jäsentemme hyväksi: