Huoltovarmuus

Kuljetuslogistiikan turvaaminen on osa huoltovarmuutta.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä ylläpitää kuljetuspalveluita, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä väestön elinolojen ja maanpuolustuksen turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Tavoitteena on varmistaa valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta kuljetusjärjestelmästä muodostuva, koko valtakunnan kattava kuljetusjärjestelmä.

Varautuminen on elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä. Viranomaiset kartoittavat häiriöt ja riskit yhteiskunnan kannalta, priorisoivat tarvittavat toimenpiteet ja turvaavat toimintaedellytykset poikkeustilanteissa. Kuljetusyritysten tulee valmistautua omaa toimintaansa uhkaaviin riskeihin, häiriöiden vaikutusten eliminointiin ja vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoon.

Maakuljetuspooli

Pooli tukee kuljetus- ja logistiikkayritysten varautumista häiriötilanteisiin tuottamalla riskienhallinnan työkaluja, järjestämällä toimintavarmuuden kehittämisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia, edistämällä yritysten ja viranomaisten yhteistyötä sekä tuomalla esiin huoltovarmuusnäkökulmaa toimialaa koskevissa säädöksissä.

SKAL on yksi maakuljetuspoolin sopijatahoista yhdessä Linja-autoliiton, Suomen Taksiliiton, Yleisen Teollisuusliiton, VR-Yhtymän ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Maakuljetuspoolin toimisto on SKAL:n tiloissa. SKAL:n toimitusjohtaja toimii poolin puheenjohtajana.

In cooperation for our members: