Jäsenmaksut

Maksuun vaikuttavat ajoneuvomäärä ja alue- ja paikallisyhdistysten sekä erikoisjärjestön jäsenyys.

SKAL:n rakenne on portaittainen. SKAL:n jäseneksi liitytään alueyhdistysten, paikallisyhdistysten ja erikoisjärjestön kautta. Kuhunkin jäsenyhdistykseen maksetaan erillistä jäsenmaksua.

Pääsääntöisesti jäsenyys muodostuu seuraavasti:

  • SKAL + alueyhdistys + paikallisyhdistys TAI
  • SKAL + erikoisjärjestö TAI
  • SKAL + alue- ja paikallisyhdistys sekä erikoisjärjestö.

Esimerkkilaskelmat jäsenmaksun muodostumisesta

Esimerkki 1

Seinäjokelainen yhden auton yritys liittyy SKAL:iin paikallis- ja alueyhdistyksen kautta. Yrityksen toimipaikan mukainen paikallisyhdistys on Seinäjoen Seudun Kuorma-autoilijat ry, alueyhdistys on SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry.

Vuotuinen laskennallinen jäsenmaksu olisi:

Yhdistys Ajoneuvoja (kpl) Summa (€)
Seinäjoen Seudun Kuorma-autoilijat ry 1 30
SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 1 117
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 1 260
Yhteensä   407

Esimerkki 2

Rovaniemeläinen 12 auton puunkuljetusyritys liittyy SKAL:iin sekä paikallis- ja alueyhdistyksen että erikoisjärjestön kautta. Paikallisyhdistys on Lapin Autoilijayhdistys ry, alueyhdistys on SKAL Pohjois-Suomi ry ja erikoisjärjestö on Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry.

Vuotuinen laskennallinen jäsenmaksu olisi:

Yhdistys Ajoneuvoja (kpl) Summa (€)
Lapin Autoilijayhdistys ry 12 50
SKAL Pohjois-Suomi ry 12 410
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 12 870
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 12 684
Yhteensä   2 014

Esimerkki 3

Turkulainen 4 auton kuljetusyritys liittyy SKAL:iin paikallis- ja alueyhdistyksen sekä erikoisjärjestön kautta. Paikallisyhdistys on Turun Autoilijat ry ja alueyhdistys Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry, joiden jäsenmaksun määrä muodostuu jokaisesta neljästä autosta. Erikoisjärjestöön, SKAL suoritealat ry:hyn yritys liittyy kuitenkin vain kahdella autolla, jolloin jäsenmaksu muodostuu sen mukaan. 

Yhdistys Ajoneuvoja (kpl) Summa (€)
Turun Autoilijat ry 4 560
Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4 231
SKAL suoritealat ry 2 420
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 4 495
Yhteensä   1 706

Tarkan jäsenmaksulaskelman saat alueellasi toimivalta alueyhdistykseltä tai SKAL:n jäsenrekisteristä, puh. 09 478 99399 tai jasenrekisteri@skal.fi.

Jäsenmaksut: kokelas-, veteraani-, logistiikka- ja yhteistyöjäsenet

Kokelasjäsenen ja veteraanijäsenen jäsenmaksu on 50 €/vuosi.

Logistiikkajäsenten ja yhteistyöjäsenten jäsenmaksu määräytyy jäsenyrityksen liikevaihdon mukaan.

Alla olevassa taulukossa yhteistyöjäsenten maksuluokat vuonna 2019.

liikevaihto M€ jäsenmaksu €
alle 17,9 1200
alle 33,0 2300
yli 33,0 3460

 

Jäsenrekisterimme palvelee

Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa saat apua jäsenrekisteristämme

Puhelin: 09 478 99399
S-posti: jasenrekisteri@skal.fi

In cooperation for our members: