#Vinjetti

Aikaperusteisen tiemaksu eli vinjetti peritään raskaalta liikenteeltä 12 EU-jäsenvaltiossa. Vinjetistä säädetään direktiivissä 1999/62/EC. Vinjetti on Suomen hallitusohjelmassa ja esitys sen käyttöönotosta vuonna 2021 on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

VINJETTI ON PARAS TIEMAKSUMALLI SUOMELLE

Raskaan liikenteen tiemaksuratkaisulla on jo kiire. Suomen kannattaa ottaa käyttöön Suomen olosuhteisiin paras, aikaperusteinen, tiemaksumalli hallitusohjelman mukaisesti. Tiemaksujen kompensaatioksi, elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilyttämiseksi, Suomelle paras ratkaisu olisi raskaan liikenteen ammattidiesel. 

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL

Vinjet-esitys raukeaa

Eduskunta ei säädä lakia raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta eli niin sanotusta vinjetistä. Eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen mukaan ulkomaiset kuorma-autot olisivat alkaneet maksaa Suomen tieverkon käytöstä vuoden 2021 alusta alkaen. Ulkomaiseen kilpailuun liittyvä epäkohta tieverkkomme maksuttomasta käytöstä säilyy siis tulevina vuosinakin Suomessa.

Vinjetti ja ulkomaiset kuorma-autot Suomessa

Suomen päätieverkolla ajoneuvoyhdistelmistä noin 10 % on ulkomaalaisia. Suomen tieverkolla liikkuu siten noin 2 700 ulkomaista kuorma-autoa päivittäin (SKAL liikennelaskenta 2017). Jos näistä ulkomaisista kuorma-autoista jokainen maksaisi 11 euroa päivässä 250 arkipäivänä, muodostuu ulkomaisilta saaduksi maksutuloksi vuodessa noin 7,4 miljoonaa euroa.

Kotimaan edunvalvonta

Iiro Lehtonen, edunvalvonnan johto, 09 478 999
Petri Murto, kotimaan edunvalvonta, 040 762 2140
Ari Herrala, kotimaan edunvalvonta,050 368 4248

16.06.2021
Aikaperusteiset #vinjetti'mallit ajettava alas 8 v. siirtymällä TEN-T-verkolla, kansallisen poikkeuksen hakemiselle… https://t.co/sWMm9bUcvY

In cooperation for our members: