Esitelmät

SKAL:n johto ja asiantuntijat pitävät säännöllisesti esitelmiä ja puheenvuoroja järjestön omissa ja sidosryhmien tilaisuuksissa.
Tiet kuntoon! -seminaarissa 15.1.2019 keskusteltiin tieverkon merkityksestä kansantaloudelle ja ympäristölle.

Digilogistiikka -seminaari 15.1.2017

Distribution and Logistics Services lecture at Aalto University 11.1.2018

Conference of Sustainable Transports 21.4.2017

SKAL Kuljetusbarometrit

SKAL tekee kolme kertaa vuodessa kuljetusbarometrin, jolla mitataan jäsenyritysten ajatuksia ja tuntoja kuljetusmarkkinoiden nykyhetkestä, menneistä kuukausista ja lähitulevaisuuden näkymistä.

In cooperation for our members: