5.5.2017 08:34
Liikenne- ja viestintäministeriö

Kaasu- tai sähkökäyttöisten bussien ja kuorma-autojen enimmäismassaa korotetaan

Kaasua tai sähköä käyttävien raskaiden ajoneuvojen suurimpia sallittuja massoja korotetaan asianomaisen vaihtoehtoisen käyttövoiman tai sen teknologian tarvitseman painon verran.

Kaksiakselisten kuorma-autojen kokonaismassa saa olla enintään 19 tonnia. Vastaava yhden tonnin korotus samoin ehdoin koskee kaikkia kolmiakselisia autoja, myös kolmiakselisia linja-autoja. Samalla kaksiakselisten linja-autojen suurin sallittu kokonaismassa korotetaan 18 tonnista 19,5 tonniin. Korotus ei edellytä vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttöä.

Asetus on osa ajoneuvojen suurimmista massoista ja mitoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (mitta- ja massadirektiivi) täytäntöönpanoa. Sillä pannaan täytäntöön direktiivin edellyttämät vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen suuremmat sallitut kokonaismassat, raskaan kaluston ajoneuvojen ilmanvastuksen parantamiseksi sallitut ylitykset suurimmista sallituista mitoista sekä 45 jalan konttien kuljetukseen liittyvät säännökset. Lisäksi tarkennetaan perävaunujen kytkentään liittyviä säännöksiä.

Valtioneuvosto antoi muutosasetuksen ajoneuvojen käyttöä tiellä koskevaan asetukseen 4. toukokuuta. Muutoksen tarkoituksena on vähentää kuorma- ja linja-autojen päästöjä. Asetus tulee voimaan 7. toukokuuta 2017.

Ehdotus toteuttaa hallituksen ilmastostrategiaa edistämällä maantiekuljetusten energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Lisätietoja
Hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 34 2503 erityisasiantuntija Erik Asplund 0295 34 2277

In cooperation for our members: