Kuntavaalit 2021

Reilun kuljetuksen kunnassa

Osataan hankkia

 • Kunta hankkii kuljetuspalvelut yrityksiltä eikä tuota niitä itse.
 • Kunta kilpailuttaa laadukkaasti ja huolehtii velvoitteistaan tilaajana.
 • Hankinnoissa ratkaisee toimitusvarmuus eikä halvin hinta.
 • Liikennelupa on laadun tae.

Liikenne sujuu

 • Kunta varmistaa toimivan jakeluinfran ja kunnossapidon.
 • Raskas liikenne huomioidaan liikennesuunnittelussa.
 • Jakeluliikenteen sujuvuus varmistetaan riittävillä pysähdys-, lastaus- ja purkupaikoilla.

Yrittäjyys kukoistaa

 • Lähiseudun yritykseltä hankittu kuljetuspalvelu lisää työllisyyttä ja
 • alentaa hiilijalanjälkeä.
 • Kuljetusyritysten menestys tuo elinvoimaa kuntaan.
 • Kunta tekee päätöksiä, jotka mahdollistavat kaikille yrityksille pitkäjänteisen toiminnan.

Miksi reilu kuljetus on tärkeä?

Maantiekuljetukset ovat tarkoin säädelty toimiala. Yhteensä noin 6 miljardin euron kuljetusala tuottaa Suomelle 2,7 miljardia euroa vuodessa veroina ja maksuina. Kaupallisessa tavaraliikenteessä toimivilta yrityksiltä vaaditaan pääsääntöisesti liikennelupa ja kuljettajilta ammattipätevyys.

Yhtäläiset pelisäännöt varmistavat kuljetusturvallisuutta ja torjuvat harmaata taloutta. Kun kaikilla on samat säännöt, velvoitteensa hoitavat, rehdit kuljetusyritykset pärjäävät ja tuottavat kuntaan palveluita, verotuloja ja työllisyyttä.

Mikä on kunnan rooli reilussa kuljetuksessa?

Kunta on keskeisessä roolissa kuljetuspalveluiden tilaajana varmistamassa reilujen pelisääntöjen toteutumissa. Reilussa kuljetuksessa ei ole kyse tämän enemmästä tai vähemmästä – samat, lain takaamat pelisäännöt kaikille!

Miksi kunnan kannattaa ostaa kuljetuspalvelunsa yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta?

Maantiekuljetukset ovat erityisosaamista vaativa toimiala, jonka palvelut kehittyvät parhaiten siihen keskittyneiden yksityisten yritysten tuottamina. Kuljetusyritykset huolehtivat kaluston ajantasaisuudesta ja vähäpäästöisyydestä sekä reittisuunnittelusta, turvallisuudesta ja kuljettajien korkealuokkaisesta osaamisesta. Yritykset luovat työpaikkoja ja tuottavat veroeuroja kuntaan.

Reilu kuljetus -opas kuntien käyttöön

SKAL ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ovat yhdessä, keskeisten viranomaisten myötävaikutuksella, tuottaneet helppolukuisen oppaan kuljetuspalveluiden ostajille. Opas palvelee kuntien hankintaa. SKAL tarjoaa kuljetushankintaansa kehittäville kunnille myös koulutusta. Koulutimme muun muassa Turun kaupungin hankinnasta vastaavia ja saimme hyvää palautetta. Ole yhteydessä ja sovi ajasta!

Lataa opas käyttöösi: skal.fi/reilukuljetus
Koulutustiedustelut: asiantuntijapalvelut@skal.fi, aihekenttään: ”kuntakoulutus”

Kuntavaikuttaja, pidetään yhteyttä

Huolehtiessaan kuljetuksista kuljetusyrittäjät näkevät läheltä kuntalaisten tarpeet. Kuljetusyrityksiin muodostuu tietoa ja näkemystä kunnan tarpeista – pelkkää logistiikkaa huomattavasti laajemmin.

Kuljetusyritysten etujärjestö SKAL:lla on 157 paikallisyhdistystä. Lähes joka kunnan tuntumassa toimii joukko aktiivisia yrittäjiä, joiden ammattitaitoa kannattaa hyödyntää, kun kunta pohtii väyläinvestointeja, tienhoitoa tai liikenneratkaisuja sekä muuta alueellista elinkeinopolitiikkaa.

Soita SKAL:iin 09 478 999, kun haluat

 • yhteyden kuntasi SKAL-paikallisyhdistykseen
 • tietää lisää liikenneluvista tai muista tilaajan
 • selvitysvelvoitteeseen liittyvistä asioista
 • kuulla lisää ja keskustella reilusta kuljetuksesta.

In cooperation for our members: