Koronan vaikutus tutkintoihin ja viranomaispalveluihin

Kolla på svenska: Undantag gällande behörigheter och myndighetstjänster, situation i slutet av april.

Yhteenveto koronatilanteen vaikutuksista kuljetustoimintaan liittyvistä viranomaispalveluista

Viranomaistoiminto Tilanne/poikkeussäännöt Vaihtoehtoinen toimintatapa
Tavaraliikenteen yrittäjätutkinnot

Tutkintotilaisuudet jatkuvat kesäkuussa Helsingissä ja elokuussa kahden viikon välein vuorotellen Helsingissä ja Oulussa.

katso kurssiajankohdat:

Ulkopuolisen liikenteestä vastaavan henkilön hankkiminen yritykseen.
ADR-ajolupatutkintojen vastaanotto

ADR-ajolupakoulutukset jatkuvat kesäkuussa. Tutkintojen vastaanotto toimii normaalisti Ajovarman toimipisteissä.

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa poikkeusoloissakin.

Poikkeussäännös: Suomessa myönnetyt ADR-ajoluvat, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020–1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden ADR-ajolupien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä Ajovarman palvelupisteessä.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa 3.4. tilanteessa:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 
Digipiirturikorttien hakeminen / uusinta

Kuljettajakortin uusimisen määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella, jos voimassaolo päättyy 1.3.–31.8.2020 välisenä aikana.

Kuljettajakortin hakeminen ja uusiminen toimii toistaiseksi normaalisti Ajovarmassa.

 
Ajokortit Ajokorttien voimassaoloa pidennetään seitsemällä kuukaudella silloin, kun ajokortin voimassaolo päättyy 1.2.–31.8.2020 välisenä aikana.  
Erikoiskuljetusluvat 

Hakemustilanne 27.5.2020

Hakemusjonoa on tällä hetkellä 138 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on kuudesta seitsemään työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.

 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeus (EKL)

Suomessa myönnetyt EKL-oikeudet, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 13.3.2020-31.5.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa kotimaan tieliikennekuljetuksissa 4 kk:n ajan oikeuden voimassaolon päättymispäivästä.

13.3.2020-31.5.2020 välisenä aikana vanhentuneen EKL-oikeuden voi uudistaa 4 kk:n kuluessa voimassaolon päättymispäivästä, samalla tavalla kuin vielä voimassaolevan EKL-oikeuden.

 
Kuljettajan ammattipätevyys

Ammattipätevyyden voimassaoloa jatketaan seitsemällä kuukaudella, jos voimassaolo päättyy 1.2.–31.8.2020 välisenä aikana.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät voi suorittaa myös verkkokoulutuksena. Katso verkkokoulutukset.
Määräaikaiskatsastukset

Määräaikaiskatsastukset toimivat normaalisti.

 
Liikennelupien uusinta

Yhteisölupien voimassaoloaikaa pidennetään kuudella kuukaudella, jos nämä päättyvät 1.3.–31.8.2020 välisenä aikana.

Traficomin prioriteettina hoitaa uusintahakemukset ja uudet hakemukset normaalissa käsittelyajassa. Käsittelyaika on noin viikko. Käsittelijät tekevät ympäri Suomen etänä lupapäätökset ja käyvät postittamassa ne toimistolta kerran pari viikossa. Näin ei pitäisi tulla mitään viivästyksiä. Hakemustilanne on tällä hetkellä hallussa; Tavaraliikennelupia on käsittelyssä 155 kpl. Jonossa 65 hakemusta, joista vanhin hakemus on tullut 18.5.2020.

Tilanne 28.5.2020

 
Työturvakorttikoulutus

SKAL:lla on lupa järjestää työturvakorttikoulutus etäkoulutuksena.

Koe tehdään kurssin jälkeen sähköisesti.

Tilanne 28.5.2020

 
Turvallisuusneuvonantajapätevyys

Poikkeussäännös:

Suomessa myönnetyt turvallisuusneuvonantajapätevyydet, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden pätevyyksien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 
ADR- säiliöiden määräaikais- ja välitarkastukset

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen säiliöiden määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti. Tarkastukset sopimuksen kohtien edellyttämällä tavalla tehtävä ennen 1.9.2020

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

 
ADR- ajoneuvojen hyväksyntä

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen ajoneuvojen hyväksymistodistukset joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti, tekninen tarkastus (VAK-katsastus) suoritettava ennen 1.9.2020 hyväksynnän jatkamista varten.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä Vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen ajoneuvojen hyväksymistodistukset joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020-1.8.2020 pysyvät voimassa 30.8.2020 asti, tekninen tarkastus (VAK-katsastus) suoritettava ennen 1.9.2020 hyväksynnän jatkamista varten.

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa (tilanne 3.4.2020):

Austria, Belgium, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland

 
UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikais- ja välitarkastukset

UN-säiliöiden ja UN-MEG-konttien määräaikaistarkastukset tai välitarkastukset, joiden voimassaolo päättyy 1.3.2020 - 1.8.2020, pysyvät voimassa 31.8.2020 saakka.
Tarkastukset on tehtävä ADR-sopimuksen edellyttämällä tavalla ennen 1.9.2020

Yllä mainittu poikkeus on voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa:

Belgium
Finland
Germany
Hungary
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland

 
Paineastioiden määräaikais- ja välitarkastukset

UN- numeroihin

UN 1002 ILMA, PURISTETTU
UN 1013 HIILIDIOKSIDI
UN 1046 HELIUM, PURISTETTU
UN 1070 TYPPIOKSIDUULI
UN 1072 HAPPI, PURISTETTU
UN 1660 TYPPIOKSIDI, PURISTETTU
UN 1956 PURISTETTU KAASU, N.O.S.
UN 3156 PURISTETTU KAASU, HAPETTAVA, N.O.S.
UN 3157 NESTEYTETTY KAASU, HAPETTAVA, N.O.S.

kuuluvien kaasujen täyttöön tulevien paineastioiden joiden määräaikaistarkastuksen ja -testauksen määräaika on umpeutunut, täyttö ja kuljetus sallitaan.

UN-numeroihin 

UN 1073 HAPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE
UN 1963 HELIUM, JÄÄHDYTETTY NESTE
UN 1977 TYPPI, JÄÄHDYTETTY NESTE

kuuluvien kaasujen täyttöön tulevien suljettujen kryoastioiden, joiden määräaikaistarkastuksen ja –testauksen määräaika on umpeutunut, täyttö ja kulje-tus sallitaan.

Tässä mainitut poikkeukset ovat voimassa 31.8.2020 saakka.

Yllä mainitut poikkeukset ovat voimassa kansainvälisessä liikenteessä seuraavissa valtioissa:

Belgium
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
San Marino
Spain
Sweden
United Kingdom

 

 

In cooperation for our members: