Petri Murto

Kirjoittaja vastaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n asiantuntijapalveluista ja toimii SKAL Kustannus Oy:n liiketoimintajohtajana. Hän on vastuussa muun muassa SKALin palvelutuotteiden ja -konseptien kehityksestä. @MurtoPetri

EU uudistamassa ajoneuvojen mitta- ja massasääntelyä – Suomella on paljon pelissä

Komissio on aloittanut valmistelun niin sanotun mitta- ja massadirektiivin uudistamiseksi. Kansallisessa liikenteessä tämä direktiivi sääntelee ajoneuvojen mittoja, kansainvälisessä liikenteessä sekä mittoja että massoja. Direktiiviin on säädetty poikkeamismahdollisuuksia, joita Suomi on myös hyödyntänyt käytännössä koko EU-jäsenyysaikansa kansallisen liikenteen mittasäädöksissä.

Polttoaineveron korotukset ajavat teollisuutta pois Suomesta

Toistuvat polttoaineveronkorotukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa maanteiden tavaraliikenne maksaa polttoaineveroja vuosittain lähes 700 miljoonaa euroa - yli 10 prosenttia alan liikevaihdosta! Enimmillään dieselpolttoaineesta peritään veroa lähes tuplasti sen verran, mitä EU minimissään edellyttää. Veronkorotuspäätöksissä on ummistettu silmät ja suljettu korvat kuljetusalan ja Suomen teollisuuden viesteiltä. Jossain kohtaa kamelin selkä katkeaa, ja logistiikkakustannukset eivät enää mahdollista tuotantoa Suomessa.

Josko Euroopan painavimmat yhdistelmät riittäisivät?

Kalustosäädöksissä on ollut meneillään muutosten vuosikymmen. Tuskin oli muste kuivunut vuoden 2013 asetusmuutoksesta, jolla nostettiin yhdistelmien kokonaismassat Suomessa 76 tonniin, kun alkoivat kokeilut vielä painavammilla yhdistelmillä. Ns. HCT-poikkeusluvilla (High Capacity Transport) on nyt jo viiden vuoden ajan kokeiltu kuljetuksia yli 25,25 metriä pitkillä ja/tai yli 76 tonnia painavilla yhdistelmillä.
Subscribe to RSS - Petri Murto

In cooperation for our members: