Edunvalvonta ylakuva

Tiivistä yhteistyötä yritysten, päättäjien ja sidosryhmien kanssa

suomiSKAL:n edunvalvonta Suomessa pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön kuljetusyritysten toimintaedellytyksistä päättävien tahojen, erityisesti valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa. SKAL vaikuttaa lainsäädäntöön tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja. Lisäksi osallistumme kansallisiin työryhmiin ja säädöshankkeiden eduskuntakäsittelyyn.

Yhteydet poliittisiin päättäjiin

 

Pidämme säännöllisesti yhteyttä yksittäisiin kansanedustajiin ja keskeisten valiokuntien jäseniin, sekä puolueiden eduskuntaryhmiin ja puoluetoimistoihin. Valtioneuvostossa kontaktiverkosto ulottuu ministereihin, ministereiden avustajiin ja eri ministeriöiden virkamiehiin. Jäsenyrittäjistä muodostuva kuljetuskummien verkosto välittää kuljetusalan ajankohtaisista aiheista ja yritysten arjesta kansanedustajille. SKAL järjestää tapaamisia yrittäjien ja päätöksentekijöiden kesken.

Sidosryhmäyhteistyö

 

SKAL toimii yhteistyössä keskeisten viranomaisten, kuten Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, ELY-keskusten, Poliisin ja Tullin kanssa. Toimintaympäristön muutoksiin vaikutetaan myös Suomen Yrittäjien johdon ja toimielinten kautta. Autoilun ja liikenteen etujärjestöt ovat myös tärkeitä kumppaneita.

Tavoitteet

SKAL:n edunvalvonnan tavoitteet liittyvät suomalaisten kuljetusyritysten toimintaedellytyksen parantamiseen lainsäädännön ja verotuksen sekä tieverkon parannusten kautta. Haluamme nujertaa harmaan talouden ja epäreilun kilpailun kuljetusmarkkinoilta ja tukea sellaisia veroratkaisuja ja lakeja, joiden ansiosta Suomessa voi harjoittaa kannattavaa maanteiden tavaraliikennettä yhteisillä pelisäännöillä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä