Ajankohtaista ylakuva 2

SKAL:n mediatiedotteet 2017

10.6.2017 12.00

SKAL:n liittokokouksen palkinnot ja tunnustukset: Jarkko Fagerström on maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja

SKAL on vuodesta 2014 alkaen jakanut maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja -tunnustuksen henkilölle, joka on tehnyt arvokasta työtä kuljetusalan ja tavaraliikenteen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2017 vastuunkantaja-tunnustuksen saa tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström aktiivisesta roolistaan liikenteen valvonnassa ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.

SKAL on vuodesta 2014 alkaen jakanut maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja -tunnustuksen henkilölle, joka on tehnyt arvokasta työtä kuljetusalan ja tavaraliikenteen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2017 vastuunkantaja-tunnustuksen saa tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström aktiivisesta roolistaan liikenteen valvonnassa ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.

 

Tulli torjuu laitonta kuljetusliikennettä, joka aiheuttaa vahinkoa valtiontaloudelle ja vääristää kuljetusyritysten välistä kilpailua. Esimerkiksi viime vuonna Tulli paljasti 10 tapausta, joissa epäiltiin laitonta kabotaasia ja kuljetuksen tilausrikkomusta. Jarkko Fagerström on tehnyt vuosien ajan läheistä yhteistyötä SKAL:n kanssa ja myötävaikuttanut osaltaan siihen, että Tullin tekemästä harmaan talouden torjuntatyöstä on koitunut konkreettisia tuloksia.

 

  • Olemme voineet aina luottaa Jarkon asiantuntemukseen ja ”virka-apuun”. Kun tavoitteet ovat yhteiset, on yhteydenpitokin mutkatonta, kiittelee toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

 

SKAL myönsi vuoden 2016 Kuljetuskuutio-palkinnon Tullille.

 

Maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja -tunnustuksen saajan valitsee SKAL:n hallitus. Tunnustus on aiemmin myönnetty liikenneneuvos Jorma Hörkölle ja lupapäällikkö Pasi Hautalahdelle.


IMG_2919
Tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström.

 

SKAL juhlarahaston stipendi Jukka Pursiaiselle

 

SKAL juhlarahaston stipendiaatti vuonna 2017 on KTM Jukka Pursiainen. Pursiainen valmistui keväällä 2017 Turun kauppakorkeakoulusta pääaineenaan toimitusketjujen johtaminen. Hänen pro gradu -tutkielmansa aihe oli ”Kuljetusalan deregulaation merkitys – tarkastelussa rautateiden tavaraliikenteen, kabotaasin, sekä ajoneuvojen mitta- ja painorajojen muutokset”.

 

Tutkimuksessaan Pursiainen selvitti suomalaisten kaupan ja teollisuuden yritysten näkemyksistä kuljetusalan sääntelyn purkamisen vaikutuksista kuljetusten hintatasoon, yritysten kuljetuskustannuksiin sekä kuljetusalan kilpailutilanteeseen ja liikennemuotojen suosioon. Kohderyhmän arvion mukaan deregulaatiolla on vaikutuksia muun muassa kabotaasiliikenteeseen ja ajoneuvoyhdistelmien mittoihin ja massoihin. Suomalaiset yritykset arvioivat deregulaation johtavan kilpailun kiristymiseen kuljetusalalla ja ulkomaisen kuljetuskapasiteetin kasvuun.

 

SKAL juhlarahasto perustettiin puheenjohtaja Teppo Mikkolan juhlaseminaarin tuotoista vuonna 2015. Rahasto myöntää apurahoja kuljetus- ja logistiikka -alaan kohdistuvaan tutkimukseen. Rahaston suojelijana toimii ja stipendiaatit valitsee professori Lauri Ojala Turun yliopistosta.


IMG_2920
KTM Jukka Pursiainen

 

SKAL Kuljetusyritys 2017 on Kari Malmstedt Oy

Vuoden 2017 SKAL Kuljetusyritys on Suomen suurin raakapuun kuljettaja, enonkoskelainen Kari Malmstedt Oy. Malmstedt teki valintalautakuntaan vaikutuksen yrityksenä, joka työskentelee ja työllistää tavoitteellisesti ja rehdisti, omaa osaamistaan ja verkostojaan monipuolisesti käyttäen.

 

SKAL Kuljetusyritys on valittu vuodesta 1989 alkaen. Valinnan perusteena on yrityksen tavaraliikenteessä toteuttama esimerkillinen kehitystyö, yritystoiminta tai vastaava, tai alan yrittäjien ja yritystoiminnan ulkoisen kuvan sekä arvostuksen lisäämiseksi tehty työ. Palkittava kuljetusyritys saa kiertopalkinnon ja patsaan. Palkinnon lahjoittaa Neste Oyj.

 

Lue erillinen tiedote SKAL Kuljetusyritys 2017 -palkinnosta.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 300 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

 

Lisätietoja:
Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181
Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä