Ajankohtaista ylakuva 2

SKAL:n lausunnot ja kannanotot 2017

13.9.2017 12.00

Lausunto maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttamisesta

SKAL ja ALT ottavat yhteisessä lausunnossaan kantaa ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muutosehdotuksiin.

Liikenne- ja viestintävaliokunta,
Eduskunta

Asia: U 39/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen)

Lausuntonaan SKAL toteaa, että se yhtyy Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n kirjelmään, joka tätä asiakokonaisuutta varten on toimitettu Liikenne- ja viestintävaliokunnalle 11.9.2017.

Kunnioittavasti,

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Iiro Lehtonen
Toimitusjohtaja

LIITE ALT ry:n lausunto U/39/2017 vp

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä