Ajankohtaista ylakuva 2

SKAL:n lausunnot ja kannanotot 2017

28.2.2017 10.07

Lausunto luonnoksesta tieliikennelain muuttamisesta ja ajoneuvon massa- ja mittadirektiivin täytäntöönpanosta

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksessa on kyse vaihtokorin ja kontin painotietojen antamisesta kuljetuksen suorittajalle ja valvontaviranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jolla määrätään tielle asetettavan painonvalvontalaitteen tekniset vaatimukset direktiivin mukaiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta. Ehdotuksessa on kyse vaihtokorin ja kontin painotietojen antamisesta kuljetuksen suorittajalle ja valvontaviranomaiselle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jolla määrätään tielle asetettavan painonvalvontalaitteen tekniset vaatimukset direktiivin mukaiseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

 

Ehdotuksen mukaan painojen etätunnistusjärjestelmästä säädettäisiin tässä vaiheessa vain direktiivin edellyttämät vähimmäismääräykset tielle sijoitettavan valvontajärjestelmän käyttöön ottamiseksi. SKAL pitää tätä hyvänä asiana, jotta voidaan valita etätunnistusjärjestelmäksi tielle sijoitettava valvontajärjestelmä, jota SKAL pitää kustannustehokkaampana ja parempana vaihtoehtona. SKAL pitää myös hyvänä sitä, että kuljetuksen suorittajalle on annettava ilmoitus kuljetettavan kontin tai vaihtokorin painosta.

 

 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

 

Iiro Lehtonen           Ari Herrala

toimitusjohtaja         johtava asiantuntija


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä