Ajankohtaista ylakuva 2

Sidosryhmäuutiset 2016 arkistoituna

22.12.2016 12.03

LVM: Vuodenvaihteen muutokset LVM:n hallinnonalalla

Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut yhteen hallinnonalallaan vuodenvaihteessa tapahtuvia säädösmuutoksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut yhteen hallinnonalallaan vuodenvaihteessa tapahtuvia säädösmuutoksia.

 

 

Alkolukkoa koskeviin säännöksiin muutoksia

 

Vuoden 2016 lopussa voimaan tulevassa alkolukkolaissa säädetään alkolukkojen hyväksynnästä, käytöstä ja markkinoille pääsystä. Laki koskee alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa käytettävää alkolukkoa. Muu käyttö jää sääntelyn ulkopuolelle. Uuden lain myötä myös alkolukon käyttötietojen tallentamisesta maahantuojien ylläpitämiin rekistereihin luovutaan.  Lisäksi alkolukolla valvottua ajo-oikeutta koskevat säännökset siirtyvät ajokorttilakiin. Alkolukkolain ja ajokorttiain muutokset tulevat voimaan 30. joulukuuta 2016.

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus laajenee

 

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan rahoitus muuttuu ensi vuoden alussa. Rahoituksesta tulee valtionavustus ja jakautuu yleisavustukseen ja hankeavustukseen, mikä laajentaa ja monipuolistaa avustuksen saajien määrää. Yleisavustuksella rahoitetaan lakisääteisten liikenneturvallisuustoimijoiden eli Liikenneturvan ja Liikennevakuutuskeskuksen toimintaa. Hankeavustus on tarkoitettu ensisijaisesti alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin. Valtionapuviranomaiseksi tulee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Asetus tulee voimaan 1.1.2017.

 

Muutoksia raskaanliikenteen osalta

 

Ajoneuvojen rekisteröintitodistukset muuttuivat sähköisiksi jo viime vuonna. Tammikuun alusta alkaen ei raskaan liikenteen ajoneuvoiltakaan vaadita ajoneuvossa säilytettävää paperista rekisteröintitodistusta.

 

Raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset tulevat voimaan 2.1.2017. Jatkossa kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-helmikuun aikana käytettävä ajoneuvon vetävillä akseleilla talvirenkaita. Myös raskaanliikenteen talvirenkaiden urasyvyysvaatimus kasvaa. Talvirenkaiden käytön ja urasyvyyden lisäämisen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja raskaan liikenteen sujuvuutta.

 

Trafin perimiin maksuihin alennuksia

 

Eräät Liikenteen turvallisuusviraston Trafin maksut alenevat hieman vuodenvaihteessa. Henkilöpalveluna tehty liitteetön rekisteri-ilmoitus, rekisteritodistuksen I ja II osan tulostus, koenumerotodistuksen muutos tai tulostus, sekä teknisen osan kopio maksavat jatkossa 9,50 euroa aiemman 10 euron sijaan. Henkilöpalveluna tehty ajoneuvon liikennekäytöstä poisto laskee 20 eurosta 18 euroon ja liitteellinen rekisteri-ilmoitus 18 eurosta 17 euroon. Itsepalveluna tulostettu rekisteröintitodistuksen I ja II osa maksaa jatkossa 4 euron sijaan 3 euroa.

 

Myös eräiden erityisrekisteröintipalvelujen maksut alenevat. Siirtoluvan hinta laskee 18 eurosta 16 euroon, vientirekisteritietojen korjaus tai poisto 10 eurosta 9,50 euroon sekä diplomaattiauton rekisteröinti 10 eurosta 9,50 euroon.

 

Ajoneuvon sarjakilven hinta laskee 6 eurosta 4,50 euroon ja muun rekisterikilven, kuten vienti-, tulli-, tai erityiskilven, hinta 9 eurosta 6,5 euroon. Erityistunnuksen myöntämisestä perittävä maksu alenee 900 eurosta 850 euroon.

 

Uutena suoritteena luetteloon on otettu 180 euron maksu poikkeusluvan myöntämisestä muualla kuin ETA-maassa rekisteröidyn ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista.

 

Arktisten ja antarktisten alueiden turvallisuusmääräykset voimaan

 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodin turvallisuus- ja ympäristövaatimukset tulevat voimaan 1.1.2017. Polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla arktisilla ja antarktisilla alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille säädetään muita alueita tiukempia turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä merenkulun riskien pienentämiseksi.

 

Luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu

 

Vuodenvaihteessa pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövelvollisuus kevenee ja luotsaustutkintojen järjestäminen helpottuu. Samalla VTS-viranomainen alkaa vastaanottaa aluksilta ilmoituksia luotsinkäytöstä ja valvoa luotsausta. Luotsauslaki tulee voimaan 1. tammikuuta 2017.

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä