Ajankohtaista ylakuva 2

Sidosryhmien uutiset 2017

25.4.2017 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistuu

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää hallinnonalansa virastouudistuksen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Viestintävirasto sekä Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistetään yhdeksi virastoksi.

Lue lisää

 

19.4.2017 Määräaikaisten 28 tonnin kuorma-autojen painot vakinaistetaan – muista päivittää autosi tiedot rekisteriin

Kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa on nostettu pysyvästi 28 tonniin käyttöönottoajankohdasta riippumatta.

Lue lisää

 

7.4.2017 Trafi: Uusi ADR-erillissopimus mahdollistaa useamman kuin yhden perävaunun käytön vaarallisten aineiden kuljetuksessa

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M304, joka koskee vaarallisia aineita kuljettavien kuljetusyksiköiden perävaunujen lukumäärää. Sopimus on voimassa heti ja sitä voidaan soveltaa sopimukseen liittyneiden maiden lisäksi myös Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Lue lisää

 

4.4.2017 Autoalan Tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastot maaliskuulta

Maaliskuun henkilöautorekisteröinnit hieman viime vuotta pienemmät. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 311.

Lue lisää

 

3.4.2017 Poliisi laajentaa verkkoasiointia - jatkossa myös henkilökortin voi hakea kokonaan sähköisesti

Henkilökortin voi monissa tapauksissa hakea kokonaan sähköisesti 1.4.2017 alkaen.

Lue lisää

 

29.3.2017 Liikennevirasto: Uudentyyppisellä erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotilla haetaan hyötyjä kaikille osapuolille

Wärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Pirkanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto pilotoivat erikoiskuljetusten lupamenettelyä, jossa usein toistuville, vakiokokoisille ja vakioreitillä toimiville raskaille kuljetuksille myönnetään määräaikainen erikoiskuljetuslupa. Puolen vuoden mittainen pilotti käynnistyy huhtikuun alussa.

Lue lisää

 

20.3.2017 Helsingissä Pohjoiselta Rautatiekadulta vain yksi ajokaista Mannerheimintielle 20.3.–14.4.2017

Poikkeusjärjestely liittyy Mannerheimintiellä tehtäviin laajoihin pyörätiejärjestelyihin, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä Etu-Töölössä kesään asti.

Lue lisää

 

10.3.2017 SY: Jätelaki uudistuu – pk-yritysten asema parantuu

Ympäristöministeriön työryhmä esittää jätelakiin muutoksia, jotka parantaisivat jätehuollon markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä markkinoille.

Lue lisää

 

9.3.2017 Vaalimainoksia saa pystyttää tästä päivästä lähtien, mutta ei minne tahansa

Tilapäisen vaalimainoksen saa pystyttää maantien varteen aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, eli kuntavaalien tapauksessa 9.3. lähtien. Liikenneturvallisuuden takia vaalimainosten sijoittamisessa on tietyt säännöt, joita tulee noudattaa

Lue lisää

 

9.3.2017 Liikenneturva: Automaattiautoihin suhtaudutaan varauksella

Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia autojen turvatekniikasta.

Lue lisää

 

8.3.2017 LVM: Pohjoismailla yhteiset tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner keskusteli tänään pohjoismaisten kollegojensa kanssa liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Tapaamisessa tunnistettiin yhteisiä tavoitteita sekä alueita, joissa Pohjoismaat voisivat tehdä yhteistyötä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

 

7.3.2017 Ministeri Berner: Tulevaisuus tehdään nyt

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner puhui ministeriön järjestämässä kutsuseminaarissa 7.3 digitalisaation ja teknologian luomista mahdollisuuksista.

Lue lisää

 

7.3.2017 Puunkuormaajamestari 2017 -kiertue käynnistyy huhtikuussa

Cargoteciin kuuluva Hiab sekä Volvo Trucks ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry yhteistyökumppaneineen käynnistävät huhtikuussa 32. kerran puunkuormaajamestarikilpailun.

Lue lisää

 

1.3.2017 Autoalan Tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastot helmikuulta

Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa.

Lue lisää

 

24.2.2017 LVM: Liikenneverkon tulevaisuutta arvioivan parlamentaarisen työryhmän jäsenet

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8. helmikuuta 2017 parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Työryhmän jäsenet on nimetty. Työryhmässä on edustettuna kaikki eduskunnassa edustetut puolueet.

Lue lisää

 

23.2.2017 Katsastusuudistuksen lakimuutokset käynnistyvät

Hallitus esittää muutoksia ajoneuvojen katsastukseen liittyviin lakeihin. Esitys on osa katsastuslainsäädännön kokonaisuudistusta.

Lue lisää

 

23.2.2017 Työolobarometri: Pienyrityksissä välit kunnossa – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiseen

Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat työnantajan ja työntekijöiden välit ovat. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat vaikuttaa asioihinsa.

Lue lisää

 

21.2.2017 Kadunsaneeraustyöt haittaavat liikennettä Iso Roobertinkadulla maaliskuun alusta alkaen

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat Iso Roobertinkadulla välillä Fredrikinkatu – Yrjönkatu ajalla 27.2. - 30.9.2017.

Lue lisää

 

20.2.2017 Trafi: Automaatio muuttaa ammattikuljettajan roolia

Ajoneuvoteknologian nopea kehittyminen ja erilaisten kuljettajan tukijärjestelmien yleistyminen muuttavat raskaan liikenteen kuljettajan työtehtäviä ja roolia. Trafin uudessa, ammattikuljettajien osaamistarpeita automaattiliikenteessä kartoittavassa tutkimuksessa tarkasteltiinkin, mitä muutoksia automaation yleistyminen toisi ammattikuljettajien koulutukseen ja pätevyyksiin.

Lue lisää

 

20.2.2017 Poliisi valvoi tehostetusti raskasta liikennettä

Turvalaiterikkeet ovat lisääntyneet ja ajoneuvojen kunto huonontunut edelleen.

Lue lisää

 

15.2.2017 LVM: Uudella tieliikennelailla selkeytettäisiin liikennesääntöjä ja varauduttaisiin automaatioon

Tieliikennelain kokonaisuudistus on edennyt lausuntovaiheeseen. Lakiluonnokseen on koottu tieliikenteessä toimimista ja käyttäytymistä koskevat säännökset. Uudistuksella sääntelyä sujuvoitettaisiin korjaamalla vanhan lainsäädännön tulkinnanvaraisuuksia ja puutteita sekä varauduttaisiin tieliikenteen nopeaan tekniseen kehitykseen ja automaatioon.

Lue lisää

 

14.2.2017 LVM: Suomen ja Venäjän väliseen tieliikennesopimukseen tulossa muutoksia

Suomi ja Venäjä neuvottelivat Moskovassa 9.-10.2. maiden välisen tieliikennesopimuksen muuttamisesta. Valtuuskunnat sopivat, että jatkossa kummankin maan osalta ajoneuvoyhdistelmien enimmäispainot olisivat 44 tonnia, ja sen ylittäviin painoihin tarvitaan erikoislupa

Lue lisää

 

13.2.2017 Öljytuotteiden kokonaiskulutuksessa ei muutosta vuonna 2016

Öljytuotteita myytiin vuonna 2016 kotimaahan saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin 7,7 miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta.

Lue lisää

 

13.2.2017 Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä 13.-19.2.

Raskaan liikenteen valvonta yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopisteistä 2017.

Lue lisää

 

13.2.2017 LVM: Valtio ei ota käyttöön yhteysalusliikenteen maksuja

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on päättänyt, että Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoalueiden liikennepalveluja kehittävää kokeilua ei aloiteta. Kokeilun yhteyteen kaavailtuja uusia yhteysalusliikenteen maksuja ei myöskään oteta käyttöön. Kokeilun oli tarkoitus alkaa 1.4.2017.

Lue lisää

 

8.2.2017 LVM: Parlamentaarinen työryhmän selvittämään liikenneverkon tulevaisuutta

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot. Huomioon otetaan liikenteen korjausvelan vähentäminen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehitys ja päästövähennystavoitteet.

Lue lisää

 

7.2.2017 Trafi: Haluatko sijaintitietoja älypuhelimeen ennakolta liikenteen vaaroista?

Nyt kaikki autoilijat mukaan - Suomen suurin kaikille avoin liikennekokeilu kattaa jo koko eteläisen Suomen.

Lue lisää

 

6.2.2017 Autoalan Tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastot tammikuulta

Kuorma-autojen rekisteröintimäärä kasvoi viime vuodesta. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 355.

Lue lisää

 

3.2.2017 Helsingin rakennusvirasto: Katujen ja vesihuollon rakennustyöt haittaavat liikennettä Kalasatamassa 6.2.2017 alkaen

Kalasatamassa sijaitsevissa Capellan kortteleissa tehdään katujen ja vesihuollon rakennustöitä. Työt alkavat 6.2.2017 ja kestävät alkusyksyyn 2017.

Lue lisää

 

30.1.2017 SY: Vuoden parhaat yrittäjäyhdistykset palkittiin

Pukkilan, Suonenjoen, Orimattilan ja Kanta-Helsingin Yrittäjät palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2016 parhaina paikallisyhdistyksinä. Parhaasta jäsenkasvusta palkittiin Vaalan Yrittäjät. Vuoden 2016 toimialajärjestö on Suomen Taksiliitto.

Lue lisää

 

26.1.2017 Kuorma-autojen enimmäismassoja nostetaan

Kuljetuskustannuksia alennetaan nostamalla kuorma-autojen enimmäismassoja. Tällä muutoksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti elinkeinoelämän kilpailukykyä. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 26. tammikuuta. Asetus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Lue lisää

 

24.1.2017 Järjestöt: Kuntien korjausvelka hukassa – yritysten avulla terveempään talouteen

Suomessa on lähes mahdotonta muodostaa julkisista lähteistä kuvaa kuntien teknisen toimialan toimintojen taloudellisesta tehokkuudesta, saati vertailla monenkirjavien toimintamallien paremmuutta. Asia käy ilmi Taloustutkimuksen tuoreesta selvityksestä.

Lue lisää

 

23.1.2017 LVM: Ministeri Berner: Väylien rahoituksen uudistustarve on ratkaistava

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista, vaikka yhtiömuotoinen toimintamalli ei saanut nyt kannatusta.

Lue lisää

 

23.1.2017 Vuosaaren tunnelin sulku 25.1.2017 klo 22.00 alkaen

Vuosaaren tunnelijärjestelmien testausta täytyy vielä jatkaa ja seuraava sulku tapahtuu keskiviikkona 25.1.2016 klo 22.00 alkaen ja jatkuu torstaiaamuun klo 3.00 asti.

Lue lisää

 

19.1.2017 LVM: Yhtiömalli ratkaisisi liikenneverkon rahoituksen

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Yhtiön toiminta ei olisi riippuvaista valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista ja tyytyväisyydestä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Berner liikenneverkkoyhtiötä koskevan selvityksen julkaisutilaisuudessa 19. tammikuuta 2017.

Lue lisää

 

17.1.2017 Helsingissä Pohjoiselta Rautatiekadulta yksi ajokaista Mannerheimintielle 19.1.–24.1.2017

Poikkeusjärjestely liittyy Mannerheimintiellä tehtäviin laajoihin pyörätiejärjestelyihin, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä Etu-Töölössä kesään asti.

Lue lisää

 

17.1.2017 Mechelininkadun peruskorjaus Helsingissä alkaa katupuiden poistamisella

Helsingin kaupungin rakennusvirasto tiedottaa Mechelininkadun kaksivuotisesta peruskorjauksesta.

Lue lisää

 

17.1.2017 Suomen Yrittäjät kuntavaaleissa: Kunnat pois markkinoilta, yrittäjyydelle tilaa

Suomen Yrittäjät haluaa vähentää merkittävästi kuntien palveluyritysten roolia markkinoilla ja muistuttaa kuntavaaleihin valmistautuvia, että kuntien hankinnoilla on suuri merkitys oman kunnan yritysten menestykselle ja mahdollisuudelle kasvaa ja työllistää.

Lue lisää

 

13.1.2017 Poliisin uusi videokanava Poliisitube tarjoaa tietoa, neuvoja ja tunteita

Poliisitube on videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.

Lue lisää

 

11.1.2017 LVM: Digitalisaatio helpottaa harmaan talouden torjuntaa liikennesektorilla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kutsuma selvitysryhmä on arvioinut harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla ja digitaalisen toimintaympäristön mukanaan tuomia mahdollisuuksia sen torjuntaan.

Lue lisää

 

11.1.2017 LVM: Liikenneverkkoselvitys julkaistaan ensi viikolla - pohja kunnon keskustelulle

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus selvitykseksi liikenneverkon kehittämisestä julkaistaan torstaina 19. tammikuuta 2017. Julkistuksen jälkeen ehdotus lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja samalla avataan kansalaiskeskustelu Ota kantaa -palvelussa.

Lue lisää

 

11.1.2017 LVM: Digitalisaatio helpottaa harmaan talouden torjuntaa liikennesektorilla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kutsuma selvitysryhmä on arvioinut harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla ja digitaalisen toimintaympäristön mukanaan tuomia mahdollisuuksia sen torjuntaan. Suomalaisia kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä sekä laajalti eri viranomaisia edustava ryhmä ehdottaa useita jatkotoimia.

Lue lisää

 

10.1.2017 Vuosaaren tunnelijärjestelmien testausta jatketaan

Seuraava sulku tapahtuu torstaina 12.1.2016 klo 22.00 alkaen ja jatkuu perjantaiaamuun klo 03.00 asti.

Lue lisää

 

3.1.2017 Autoalan Tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastot joulukuulta

Viime vuonna erityisesti paketti- ja kuorma-autojen kysyntä on kasvanut keskimääräistä enemmän. Pakettiautoja ensirekisteröitiin 13 523 ja kuorma-autoja ensirekisteröitiin 3 330 kappaletta.

Lue lisää

 

2.1.2017 Vaalimaan uusi rekkaparkki ja raskaan liikenteen ajoreitit otetaan käyttöön 4.1.2017

Vaalimaan uusi raskaan liikenteen odotusalue eli ns. rekkaparkki sekä siihen liittyvä väylät avataan liikenteelle keskiviikkona 4.1.2017. Uudet järjestelyt sujuvoittavat liikennettä Vaalimaalla, parantavat liikenneturvallisuutta sekä vähentävät raskaasta liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja. Uusi rekkaparkki on osa E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritiehanketta.

Lue lisää

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä