Pääkuva 998x232

Uusimmat

Jokainen meistä on ollut ekaluokkalainen    

Teppo_Mikkola
Kun hiljaiset koulut täyttyvät taas lapsista ja hälinästä, kannattaa aikuisten valpastua. Jokainen meistä on joskus ollut alakoululainen, annetaan nyt yhdessä lapsille turvallinen koulutie, muistuttaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.


SKAL Kuljetusyritys 2017 on Kari Malmstedt Oy

IMG_9535

Vuoden 2017 SKAL Kuljetusyritys on Suomen suurin raakapuun kuljettaja, enonkoskelainen Kari Malmstedt Oy. Valintalautakunta haki erityisesti suomalaista työtä ja työllisyyttä edistänyttä toimijaa. Malmstedt teki vaikutuksen yrityksenä, joka työskentelee ja työllistää tavoitteellisesti ja rehdisti, omaa osaamistaan ja verkostojaan monipuolisesti käyttäen.SKAL:n liittokokouksen julkilausuma:

Kuljetusalan kasvun edellytykset turvattava

SKAL tiedotenoste 70 70


Maanteiden tavaraliikenne on selkeässä noususuhdanteessa. Kuljetusala odottaa päättäjiltä toimia, joilla turvataan logistiikan kasvu ja kilpailukyky. Tieverkkomme on korjattava vastaamaan nykyistä paremmin kasvavia tavaravirtoja. Kuljettajakoulutuksella on varmistettava työvoiman riittävyys.Kuljetukset kasvussa

SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen 

SKAL barometrinoste 70 70

Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen SKAL Kuljetusbarometri osoittaa kuljetusyrittäjien tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Tulos vahvistaa käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja Suomen kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. Noususuhdannetta tulee vauhdittaa hyvällä tienpidolla ja rakentamisella sekä varmistamalla kuljettajien ammattikoulutus myös tulevaisuudessa.


Uusimmat

Uutisotsikot

15.8.2017 LVM ja LiV: Tieverkon korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen tarkoitettu 600 miljoonan euron lisäraha vaikutti jo ensimmäisenä vuonna. Vuosina 2016–2019 rahoituksen turvin korjataan väyliä, jotka palvelevat työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän kuljetuksia ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Lue lisää

 

10.8.2017 Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 3,4 mrd. euroa

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,37 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2018. Lisäystä vuoden 2017 varsinaiseen talousarvioon on 144 miljoonaa euroa.

Lue lisää

 

9.8.2017 Jokainen meistä on ollut ekaluokkalainen

Kun hiljaiset koulut täyttyvät taas lapsista ja hälinästä, kannattaa aikuisten valpastua. Jokainen meistä on joskus ollut alakoululainen, annetaan nyt yhdessä lapsille turvallinen koulutie, muistuttaa SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.

Lue lisää

 


14.8.2017 Lausunto jätelain muuttamisesta

SKAL pitää hyvänä, että yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa muutetaan niin, että kuntien vastuu rajataan pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lakia muutettaessa tulisi huolehtia siitä, ettei lakiin jää kirjauksia, jotka mahdollistavat lain kiertämisen.

Lue lisää

 

14.7.2017 Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta

SKAL pitää tärkeinä asioina digitalisaation edistämisen sekä kilpailuneutraliteetin toteutumisen eri toimijoiden välillä. Lisäksi korostamme, että esitetty muutos ei saa johtaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkenemiseen.

Lue lisää

 

27.6.2017 Lausunto liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä