Pääkuva 998x232

Talviajan rengasvaatimukset voimaan 2.1.2017

Rengasfoorum

Valtioneuvosto hyväksyi 21.12.2016 asetuksen, jolla saatetaan voimaan raskaiden ajoneuvojen talviajan rengasvaatimukset. Asetus astuu voimaan 2.1.2017. Asetusmuutos on pääpiirteissään SKAL:n esityksen mukainen.


SKAL pitää hyvänä, että raskaalle kalustolle tulee voimaan erilliset talviajan rengasvaatimukset. Kyse on liikenneturvallisuutta parantavasta muutoksesta, jolla määrätään suomalaisten yritysten ohella myös kansainvälinen liikenne varautumaan Suomen talviolosuhteisiin.
SKAL on esittänyt liikennekaaren muutostarpeet eduskunnalle

Liikennekaari_pieniSKAL on lähestynyt kaikkia kansanedustajia ja valtioneuvoston jäseniä esityksellään liikennekaaren muutostarpeista tavaraliikenteen osalta.


SKAL:n kanta liikennekaareen:Uusimmat

Uutisotsikot

13.1.2017 Poliisin uusi videokanava Poliisitube tarjoaa tietoa, neuvoja ja tunteita

Poliisitube on videokanava, jossa julkaistaan ohjelmasarjoja lapsille ja nuorille sekä videoita liikenteeseen ja oman turvallisuuden parantamiseen liittyen. Mukana on myös videobloggaajia.

Lue lisää

 

11.1.2017 LVM: Digitalisaatio helpottaa harmaan talouden torjuntaa liikennesektorilla

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kutsuma selvitysryhmä on arvioinut harmaan talouden tilannetta liikennesektorilla ja digitaalisen toimintaympäristön mukanaan tuomia mahdollisuuksia sen torjuntaan.

Lue lisää

 

11.1.2017 LVM: Liikenneverkkoselvitys julkaistaan ensi viikolla - pohja kunnon keskustelulle

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus selvitykseksi liikenneverkon kehittämisestä julkaistaan torstaina 19. tammikuuta 2017. Julkistuksen jälkeen ehdotus lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja samalla avataan kansalaiskeskustelu Ota kantaa -palvelussa.

Lue lisää

 


5.1.2017 Nimityksiä Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:ssä

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n johtava asiantuntija, varatuomari Petri Verronen, on nimitetty Kuljetusalan Lakiasiaintoimisto Oy:n toimitusjohtajaksi ja OTM Mikko Hanni lakimieheksi.

Lue lisää

 

19.12.2016 SKAL:n lausunto Vaasan seudun jätehuoltomääräyksistä

Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä. Toivomme, että tähän laitetaan poltettavan jätteen tyhjennykseen asukkaan itse päätettävissä oleva pitempi tyhjennysväli, vähintään 4 viikkoa.

Lue lisää

 

14.12.2016 SKAL:n lausunto Trafille kuljettajantutkintomääräysten kumoamisesta

Määräyshankkeen tarkoituksena on muuttaa Liikenteen turvallisuusviraston kuljettajantutkintomääräyksiä kuljettajantutkintopalvelun tuottajaa sitoviksi ohjeiksi. Muutos liittyy vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen ajokorttitoimivallan siirtoon poliisilta Trafille, jonka yhteydessä tarvittavia muutoksia selvitettäessä on päädytty kuljettajantutkintomääräysten kumoamiseen.

Lue lisää

 

7.12.2016 SKAL:n lausunto postilaista

SKAL katsoo, että kilpailuttamisvelvoitteen piirin tulisi saattaa kaikki postipalvelut ei vain yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvat. On tärkeää, että yksityisten toimijoiden markkinoille pääsyä sekä kilpailua edistetään ja markkinoille tulee lisää yksityisiä toimijoita perinteisen postitoiminnan rinnalle.

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä