Pääkuva 998x232

Uusimmat

SKAL ja Taksiliitto SuomiAreenassa 10.–14.7.2017

Liikkumisen Onnelassa pelataan reilua peliä

flyer_kuva_uutiskirje

SKAL on tänä kesänä SuomiAreenassa yhteisellä osastolla Taksiliiton kanssa 10.–14.7. Kansalaistorin teltallamme Liikkumisen Onnelassa on vallalla reilun pelin säännöt ja ketään ei kiusata. Keskiviikkona puoliltapäivin esitetään valtiovallalle ”mahrottomii kysymyksii tuanoi liikenteest” torivartissa.SKAL Kuljetusyritys 2017 on Kari Malmstedt Oy

IMG_9535

Vuoden 2017 SKAL Kuljetusyritys on Suomen suurin raakapuun kuljettaja, enonkoskelainen Kari Malmstedt Oy. Valintalautakunta haki erityisesti suomalaista työtä ja työllisyyttä edistänyttä toimijaa. Malmstedt teki vaikutuksen yrityksenä, joka työskentelee ja työllistää tavoitteellisesti ja rehdisti, omaa osaamistaan ja verkostojaan monipuolisesti käyttäen.SKAL:n liittokokouksen julkilausuma:

Kuljetusalan kasvun edellytykset turvattava

SKAL tiedotenoste 70 70


Maanteiden tavaraliikenne on selkeässä noususuhdanteessa. Kuljetusala odottaa päättäjiltä toimia, joilla turvataan logistiikan kasvu ja kilpailukyky. Tieverkkomme on korjattava vastaamaan nykyistä paremmin kasvavia tavaravirtoja. Kuljettajakoulutuksella on varmistettava työvoiman riittävyys.Kuljetukset kasvussa

SKAL Kuljetusbarometri osoittaa myötäiseen 

SKAL barometrinoste 70 70

Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen SKAL Kuljetusbarometri osoittaa kuljetusyrittäjien tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua. Tulos vahvistaa käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja Suomen kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. Noususuhdannetta tulee vauhdittaa hyvällä tienpidolla ja rakentamisella sekä varmistamalla kuljettajien ammattikoulutus myös tulevaisuudessa.


Kevennä kaasujalkaa tietyömaalla

tietyo


Teiden päällystyskausi on alkanut. Asfaltti- ja kuljetusalan yritykset vetoavat tienkäyttäjiin, jotta he noudattaisivat tietyömaiden nopeusrajoituksia. Etenkin ammattiautoilijoita haastetaan näyttämään mallia muulle liikenteelle. Tietyömaita riittää, sillä väylien korjausvelkaohjelma tuo tiekorjauksiin tänä ja ensi vuonna yhteensä 500 miljoonan euron lisärahoituksen.


 


Uusimmat

Uutisotsikot

24.7.2017 Heinolassa Jyrängön sillat remontissa, kuorma-autoliikenne kielletään kokonaan

Kuorma-autoliikenne on kielletty Heinolassa Jyrängön silloilla 21.7. alkaen.

Lue lisää

 

5.7.2017 LVM: EU:n maantieliikennepaketilla halutaan pitää toimiala kilpailukykyisenä

Euroopan komission maantieliikennettä koskevissa asetuksissa linjataan muun muassa tiemaksuista, liikenteen markkinoille pääsystä ja työaikaa koskevista säädöksistä. Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksia, joiden tavoitteena on auttaa toimialaa pysymään kilpailukykyisenä ja siirtymään kohti digitaalista ja vähäpäästöistä liikennettä. Samalla pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa sekä turvaamaan työntekijöiden sosiaaliset oikeudet.

Lue lisää

 

3.7.2017 Vt 4:n maastotyöt käynnistyvät Oulussa

Vt 4 Oulu-Kemi -parannushanke käynnistyy Oulussa maasto- ja maansiirtotöillä. Nopeusrajoitus alenee moottoritiellä Oulun kohdalla.

Lue lisää

 


22.6.2017 SuomiAreenaan pelaamaan reilua peliä kuljetusalan kanssa

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Taksiliitto päivystävät SuomiAreenassa yhdessä Liikkumisen Onnelassa – Porin Kansalaistorin teltalla 46. Tervetuloa pelaamaan kanssamme reilua peliä mukavalla fiiliksellä!

Lue lisää

 

16.6.2017 Kuljetuskalusto kansainvälistynyt Suomen tiestöllä 5 vuodessa – Raskaan liikenteen vinjettimaksu on otettava välittömästi käyttöön

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n järjestämä liikennelaskenta osoitti, että ulkomaisten kuorma-autojen määrä Suomen tieverkolla on yli 9 prosenttia. EU:n sisältä tulevien kuorma-autojen osuus on kasvanut 2,5 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 nähden, mikä kertoo kabotaasiliikenteen kasvusta. Venäläisten autojen osuus on hieman laskenut.

Lue lisää

 

10.6.2017 SKAL:n liittokokouksen palkinnot ja tunnustukset: Jarkko Fagerström on maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja

SKAL on vuodesta 2014 alkaen jakanut maanteiden tavaraliikenteen vastuunkantaja -tunnustuksen henkilölle, joka on tehnyt arvokasta työtä kuljetusalan ja tavaraliikenteen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Vuoden 2017 vastuunkantaja-tunnustuksen saa tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström aktiivisesta roolistaan liikenteen valvonnassa ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa.

Lue lisää

 

14.7.2017 Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta

SKAL pitää tärkeinä asioina digitalisaation edistämisen sekä kilpailuneutraliteetin toteutumisen eri toimijoiden välillä. Lisäksi korostamme, että esitetty muutos ei saa johtaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkenemiseen.

Lue lisää

 

27.6.2017 Lausunto liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

SKAL ry:n lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista.

Lue lisää

 

22.6.2017 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajokorttilain muuttamisesta

SKAL:in kannalta oleellisinta on uusien osaavien ja turvallisten kuljettajien saaminen alalle sekä se, että tulevaisuudessa on riittävästi auton ajokortin omaavia henkilöitä, jotta myös jatkossa on tätä kautta potentiaalisia uusia ammattikuljettajia.

Lue lisää

 

11. - 12.8.2017 Power Truck
1. - 2.9.2017 SKAL Motoristitapaaminen
23. - 24.9.2017 Ympäristöyritysten verkostomatka


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä