Pääkuva 998x232

Uusimmat

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017:

Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen

SKAL barometrinoste 70 70


Kuljetusyritysten myynti jatkoi maltillista kasvuaan syksyn aikana, mutta kannattavuus laahaa edelleen. Kysyntää ohjaavat infrarakentaminen, biotalousinvestoinnit ja vähitellen myös viennin virkistyminen. Kuljetusyritykset parantavat energiatehokkuutta kalustovalinnoilla ja ennakoivalla ajotavalla.


Digilogistiikka 2017: MobiCarnet sähköistää kuljetusasiakirjojen hallinnan

Helsingin Kuljetuskuutiossa julkistettiin 19.1.2017 virolais-suomalaisen yhteistyöhankkeen ratkaisu kuljetusasiakirjojen hallintaan. Ratkaisu tuodaan markkinoille syksyllä. Seminaaria seurasi yli 100 liikennealan päätöksentekijää ja asiantuntijaa.Vuoden 2016 Kuljetuskuutio Tullille 


Kuutio_Tulli_rajattu_270px


SKAL ry on luovuttanut vuoden 2016 Kuljetuskuutio-palkinnon Tullille. Palkinnolla SKAL nostaa esiin Tullin arvokkaan roolin kuljetusrikollisuuden ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa ja paljastamisessa viime vuosina.


Tullista palkinnon vastaanottivat pääjohtaja Antti Hartikainen (kuvassa vas.) ja tulliylitarkastaja Pekka Äijälä (oik.)Talviajan rengasvaatimukset voimaan 2.1.2017

Rengasfoorum

Valtioneuvosto hyväksyi 21.12.2016 asetuksen, jolla saatetaan voimaan raskaiden ajoneuvojen talviajan rengasvaatimukset. Asetus astuu voimaan 2.1.2017. Asetusmuutos on pääpiirteissään SKAL:n esityksen mukainen.


SKAL pitää hyvänä, että raskaalle kalustolle tulee voimaan erilliset talviajan rengasvaatimukset. Kyse on liikenneturvallisuutta parantavasta muutoksesta, jolla määrätään suomalaisten yritysten ohella myös kansainvälinen liikenne varautumaan Suomen talviolosuhteisiin.
SKAL on esittänyt liikennekaaren muutostarpeet eduskunnalle

Liikennekaari_pieniSKAL on lähestynyt kaikkia kansanedustajia ja valtioneuvoston jäseniä esityksellään liikennekaaren muutostarpeista tavaraliikenteen osalta.


SKAL:n kanta liikennekaareen:Uusimmat

Uutisotsikot

23.2.2017 Katsastusuudistuksen lakimuutokset käynnistyvät

Hallitus esittää muutoksia ajoneuvojen katsastukseen liittyviin lakeihin. Esitys on osa katsastuslainsäädännön kokonaisuudistusta.

Lue lisää

 

23.2.2017 Työolobarometri: Pienyrityksissä välit kunnossa – hyvät mahdollisuudet työpaikkasopimiseen

Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä avoimemmat ja luottamuksellisemmat työnantajan ja työntekijöiden välit ovat. Pienissä yrityksissä tietoja myös välitetään avoimemmin ja työntekijät voivat vaikuttaa asioihinsa.

Lue lisää

 

21.2.2017 Kadunsaneeraustyöt haittaavat liikennettä Iso Roobertinkadulla maaliskuun alusta alkaen

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat Iso Roobertinkadulla välillä Fredrikinkatu – Yrjönkatu ajalla 27.2. - 30.9.2017.

Lue lisää

 


31.1.2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017: Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen

Kuljetusyritysten myynti jatkoi maltillista kasvuaan syksyn aikana, mutta kannattavuus laahaa edelleen. Kysyntää ohjaavat infrarakentaminen, biotalousinvestoinnit ja vähitellen myös viennin virkistyminen. Kuljetusyritykset parantavat energiatehokkuutta kalustovalinnoilla ja ennakoivalla ajotavalla.

Lue lisää

 

30.1.2017 Kutsu SKAL:n kuljetusbarometrin julkistamiseen 31.1.2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017: Energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen

Lue lisää

 

24.1.2017 Digilogistiikka 2017: MobiCarnet sähköistää kuljetusasiakirjojen hallinnan

Helsingin Kuljetuskuutiossa julkistettiin 19.1.2017 virolais-suomalaisen yhteistyöhankkeen ratkaisu kuljetusasiakirjojen hallintaan. Ratkaisu tuodaan markkinoille syksyllä. Seminaaria seurasi yli 100 liikennealan päätöksentekijää ja asiantuntijaa.

Lue lisää

 

3.2.2017 SKAL:n lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

SKAL on antanut lausuntonsa sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta työryhmämietinnöstä. SKAL ei kannata esitystä sen sisältämien ajokieltojärjestelmää koskevien muutosehdotusten vuoksi. SKAL korostaa, että oikeudenmukaisen ja kohtuullisen ajokieltojärjestelmän luominen on ammattiliikenteen kuljettajien kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Lue lisää

 

31.1.2017 Lausunto Forssan alueelliselle jätelautakunnalle

SKAL ry esittää lausunnossaan Forssan alueelliselle jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen tarkistuksia.

Lue lisää

 

25.1.2017 Lausunto luonnoksista ajoneuvoteknisen norminannon siirtoa koskeviksi säädöksiksi

Säädösluonnoksilla on tarkoitus siirtää autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevien yksityiskohtaisten normien antovaltuudet määräysten antovaltuuksina Liikenteen turvallisuusvirastolle. Suomen

Lue lisää

 


Julkaisut


Milloin tarvitset tavaraliikenneluvan

LL-esite kansi web 100pxHeinäkuussa 2014 tulivat voimaan tavaraliikennelain (21.7.2006/693) laajennettua liikennelupavelvoitetta
koskevat osiot. SKAL:n oppaan tarkoituksena on kuvata lain sisältö ja tarkoitus mahdollisimman
käytännönläheisesti kuljetus- ja logistiikka-alan toimijoille.


Lataa käyttöösi (pdf)Kuljetusasiakkaan ohjeet

kuljasiakkaan ohje kansi 100x141Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui. Myös asiakas on vastuussa siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Jaa esitettä vapaasti.

Lataa käyttöösi (pdf)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä