Pääkuva 998x232

Finlands Transport och Logistik SKAL rf

En bra riskklassificering kännetecknar en ansvarsfull transportföretagare

Inom hela EU-området tas från ingången av 2017 i bruk ett riskklassificeringssystem som gäller alla transportföretag inom landsvägstrafik och utifrån systemet kan man kontrollera att företaget har gott anseende. En enhetlig riskklassificering medför jämlikhet i de europeiska transportföretagens vardag och säkerställer att företag som förlorat sitt trafikstillstånd i ett land, inte kan kringgå bestämmelserna genom att ansöka om tillstånd i ett annat land.


  Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster. SKALs medlemskår utgörs av cirka 5 500 företag som är verksamma inom transport- och logistikbranschen.


  Brx small img

  SKAL har en permanent representant i Bryssel tillsammans med Biltrafikens arbetsgivarförbund (ALT) och Bussförbundet (LAL). Läs mera.  Tidningen Kuljetusyrittäjä

  13.05.2016 Kalle Urho Oy: Specialisering och idéer ger stabilitet

  Att specialisera sig på det man behärskar − att pumpa färdigbetong − har varit Kalle Urho Oy:s nyckel till lönsam verksamhet. Fordonsmaterielen med vilken kunderna betjänas är utvecklad med egna idéer som grund.

  Mer om ämnet

   

  26.04.2016 Transportföretagare Peter Björk har världens bästa jobb!

  För jakostadsbon Peter Björk är djurens välfärd en hjärtesak. Han transporterar levande djur och utgör därmed en förbindelselänk mellan lantbruken och Snellmans Köttförädling Ab. Ett fint fungerande samarbete har fört med sig förbättringar i transportens olika skeden.

  Mer om ämnet

   

  19.01.2016 Reformen av vägtrafiklagen ger distributionstransporterna mer smidighet

  Transportbarometern för januari gav transportföretagarna en möjlighet att ta en närmare titt på teman i den just nu påbörjade totalreformen av vägtrafiklagen. Företagarna väntar att reformen för med sig mera smidighet i distributionstransporterna, dock så att trafiksäkerheten beaktas.

  Mer om ämnet

   

  Aktuellt

  Aktuellt

  30.09.2016 Trafi: De mörka höstkvällarna kräver vaksamhet i trafiken

  Höstkvällarna är långa och mörka, och snart blir vägarna dessutom hala när temperaturen sjunker under noll på nätterna. Såväl fotgängare som exempelvis älgar uppslukas lätt i ett mörkt landskap. Nu krävs största uppmärksamhet för att trafiken ska vara säker för alla.

  Mer om ämnet

   

  29.09.2016 Trafi: En person som bär reflex syns på ett upp till sju gånger längre avstånd

  När du rör dig ute i skymning och mörker gör en reflex dig synligare – till och med på ett sju gånger längre avstånd än utan reflex. Enligt Trafikskyddets uppföljningar saknar fortfarande varannan finländare reflex.* I samband med den nationella reflexdagen den 1 oktober startar en kampanj, där Trafikskyddet uppmuntrar att inleda reflexsäsongen senast nu.

  Mer om ämnet

   

  22.09.2016 KM: Transportbalken till behandling i riksdagen

  Regleringen av transportmarknaden samlas till en enda enhetlig lag, transportbalken. Det centrala målet är att skapa förutsättningar för kundorienterade trafiktjänster, digitalisering, nya affärsmodeller och företagande. Transportbalken främjar en jämlik konkurrens på marknaden för persontrafik och ökar konkurrenskraften för serviceproducenterna på marknaden för person- och godstrafik.

  Mer om ämnet

   

  Ta kontakt

  SKAL i Helsingfors


  Finlands Transport och Logistik SKAL, Nuijamiestentie 7,
  00400 Helsingfors, Finland

  Tfn +358 9 478 999

  SKAL i Bryssel


  Finnish Transport and Logistics SKAL, B-1000 Brussels, Belgium

  Tfn BE +32 476 05 8490

  Publikationer


  När behövs ett trafiktillstånd

  Esitekansi ruotsiksi  De delar i lagen (21.7.2006/693) som gäller utvidgad trafiktillstånds-skyldighet trädde i kraft i juli år 2014. Målsättningen med SKAL's broschyr är att på ett praktiskt sätt beskriva lagens innehåll och syfte för transport- och logistikbranschens aktörer.


  Ladda här (pdf)


  Ansvar vid köp av transporttjänsterTransportkundens info A5sv 1  Ladda här (pdf)


  Transport av farliga ämnen - körtillståndsutbildning

  Lärobok är nu tillgänglig på svenska.

  Ajolupakoulutus kannet ruotsi


  Svenskspråkig utbildning


  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä