Pääkuva 998x232

Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Klockan tickar för bestämmelserna om cabotage

Kabotaasi_SanniIMG_7534_pieni

Det är fråga om en sak i vilken transportbranschens alla organisationer står i rakt led; vi ger inte upp! Ställningen klargjordes senast vid början av februari då SKAL, ALT och AKT befordrade sin gemensamma appellation till alla riksdagsledamöter och de utskott som kan påverka i ärendet. Arbetsgivarnas, företagarnas och arbetstagarnas gemensamma viljeförklaring har väckt uppmärksamhet även inom rikspolitiken. Cabotaget har blivit ett tema och tvistemål vid politisk debatt.


  Finlands Transport och Logistik SKAL rf är en intressebevakningsorganisation för företag inom vägtrafikens godstransporter och för företag som erbjuder logistiska tjänster. SKALs medlemskår utgörs av cirka 5 500 företag som är verksamma inom transport- och logistikbranschen.


  Brx small img

  SKAL har en permanent representant i Bryssel tillsammans med Biltrafikens arbetsgivarförbund (ALT) och Bussförbundet (LAL). Läs mera.  Tidningen Kuljetusyrittäjä

  13.05.2016 Kalle Urho Oy: Specialisering och idéer ger stabilitet

  Att specialisera sig på det man behärskar − att pumpa färdigbetong − har varit Kalle Urho Oy:s nyckel till lönsam verksamhet. Fordonsmaterielen med vilken kunderna betjänas är utvecklad med egna idéer som grund.

  Mer om ämnet

   

  26.04.2016 Transportföretagare Peter Björk har världens bästa jobb!

  För jakostadsbon Peter Björk är djurens välfärd en hjärtesak. Han transporterar levande djur och utgör därmed en förbindelselänk mellan lantbruken och Snellmans Köttförädling Ab. Ett fint fungerande samarbete har fört med sig förbättringar i transportens olika skeden.

  Mer om ämnet

   

  19.01.2016 Reformen av vägtrafiklagen ger distributionstransporterna mer smidighet

  Transportbarometern för januari gav transportföretagarna en möjlighet att ta en närmare titt på teman i den just nu påbörjade totalreformen av vägtrafiklagen. Företagarna väntar att reformen för med sig mera smidighet i distributionstransporterna, dock så att trafiksäkerheten beaktas.

  Mer om ämnet

   

  Aktuellt

  Aktuellt

  04.05.2016 Det finländska identifieringssystemet harmoniseras med EU-regelverket

  Lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer, alltså autentiseringslagen, uppdateras för att stå i linje med motsvarande EU-lagstiftning och för att skapa förutsättningar för digital affärsverksamhet. Regeringen föreslog den 4 maj 2016 att lagen ska ändras. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft den 1 juli 2016.

  Mer om ämnet

   

  03.05.2016 Ny lag om alkolås på väg

  Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag om alkolås som ska ersätta de gällande speciallagarna. Enligt förslaget flyttas de bestämmelser som gäller alkolåsövervakad körrätt till körkortslagen. Syftet med propositionen är att förebygga rattfylleri, också att eliminera oklarheter och bristfälligheter i den gällande lagstiftningen och att förbättra skyddet för personuppgifter.

  Mer om ämnet

   

  03.05.2016 Medaljer för förtjänstfulla insatser inom vägtrafiken delades ut

  Kommunikationsminister Anne Berner delade den 2 maj 2016 ut sex förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete. Vi gratulerar Pasi Moisio!

  Mer om ämnet

   

  Ta kontakt

  SKAL i Helsingfors


  Finlands Transport och Logistik SKAL, Nuijamiestentie 7,
  00400 Helsingfors, Finland

  Tfn +358 9 478 999

  SKAL i Bryssel


  Finnish Transport and Logistics SKAL, B-1000 Brussels, Belgium

  Tfn BE +32 476 05 8490

  Publikationer


  När behövs ett trafiktillstånd

  Esitekansi ruotsiksi  De delar i lagen (21.7.2006/693) som gäller utvidgad trafiktillstånds-skyldighet trädde i kraft i juli år 2014. Målsättningen med SKAL's broschyr är att på ett praktiskt sätt beskriva lagens innehåll och syfte för transport- och logistikbranschens aktörer.


  Ladda här (pdf)


  Ansvar vid köp av transporttjänsterTransportkundens info A5sv 1  Ladda här (pdf)


  Transport av farliga ämnen - körtillståndsutbildning

  Lärobok är nu tillgänglig på svenska.

  Ajolupakoulutus kannet ruotsi


  Svenskspråkig utbildning


  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä